Inlägg av

För bättre workshopresultat – visualisera mera!

Att som facilitator skapa bilder av en grupps gemensamma workshoparbete skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna. Resultatet blir att fler blir mer engagerade och att de har gemensam syn på vad man kommit fram till. Måndag 12 juni 2017 levererar vi en öppen kurs genom vår samarbetspartner Dataföreningen Kompetens där du får nya grepp och […]

Många talar om Tjänstedesign – vi har verkstad och bästa verktygen

Förra veckan gick ännu en omgång av vår kurs Tjänstedesign. Under två intensiva dagar fick deltagarna verktygen för att förenkla och förkorta produktutvecklingen på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt. Kursen är mycket hands-on genom alla stegen; från att förstå kundbehovet till att utveckla, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling. Några kommentarer från deltagarna: […]

Så här blir vi klokare tillsammans!

Tisdag 2 maj arrangerade vi en mycket uppskattad eftermiddag för våra kunder att diskutera erfarenheter och insikter i arbetet med verksamhetsarkitektur i allmänhet och Vintergatan i synnerhet. Eftermiddagens diskussioner rörde förmågekartor, förmågevärderingar och affärsmodeller. Hur vi kan få med oss hela organisationen. Hur vi hittar en gemensam geografi och hur vi får ihop den digitala versionen med de fysiska. […]

Accelerera digitaliseringen av din affär

Creative Morning hos oss fredag 19 maj. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi pratar om hur din affär och organisation kan dra nytta av digitaliseringen. Läs mer och anmäl dig här>>

IRM utbildar C.A.G Core

IRM har tagit fram en företagsanpassad utbildning för C.A.G Core inom C.A.G Group, baserad på IRM:s utbildningar inom verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Målet med utbildningen är att skapa en gemensam metodikplattform inom C.A.G Core. Första kursen är nu genomförd och blev mycket uppskattad av deltagarna. ”Arbetsmetodiken vi fick med oss från utbildningen är ett bra verktyg […]

Nytt kostnadsfritt tillfälle att lära om GDPR

Frukostseminarium fredag 14 juni 2017. EUs nya dataskyddsförordning påverkar alla företag mer eller mindre. Vi berättar var du måste se över när det gäller er hantering av persondata. Det är lämpligt att sätta igång med det arbetet redan nu även om lagen börjar gälla först om ett år. Vi berättar om den nya lagen och ger […]

Frigör medarbetarnas potential!

Se presentationen när Annika Klyver och Ceclia Nordén från IRM pratade på konferensen Offentlig Chef 19 januari 2017 under rubriken ”Frigör medarbetarnas potential med nya gemensamma verksamhetskartor”. Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin […]

Workshop kring Blockchain 7-8 februari 2017

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på den verksamhets- och affärsnytta Blockchain kan föra med sig. Under en och en halv dag i Sigtuna kommer vi diskutera den utmaning och potential Blockchain innebär för alla mellanhänder såsom Spotify, Uber, Airbnb och våra banker. Vi kommer arbeta i grupper med frågeställningar kring hur processarkitektur, informationsarkitektur […]

En bra workshopledare är nyckeln till meningsfulla möten

Är du trött på ineffektiva möten och oengagerade mötesdeltagare? Då vill vi tipsa om två av våra kurser som går i vår; Workshopledning och Visuell Workshopledning. Båda kurserna ger dig många handfasta verktyg och mycket praktisk övning. Du lär dig lära dig att leda och fullt nyttja en grupps samlade kunskap, förmåga och kreativitet för att […]

EA-träffen jubilerar!

Tisdag 14 mars 2017, på Marriott i Stockholm, öppnar vi portarna till EA-träff nr 50! Var med du också! EA-träffen är Nordens mest uppdaterade konferens inom Enterprise Architecture och verksamhetsutveckling. Konferensen fokuserar på verksamheters olika utmaningar de har idag och som kommer i framtiden. I vår handlar det till stor del om den digitala revolution vi […]