Inlägg av

PULSTAVLAN GER NÖJDARE KUNDER HOS EMRIC

Ett gemensamt språk och en gemensam spelplan för utvecklingsteamen. Det var målsättningen när IRM öppnade upp för ett mer agilt arbetssätt på Emric. Bättre matchning och kommunikation med kunderna, men också tydligare flöden är några av resultaten.Emric levererar mjukvara och tjänster till kreditinstitut och banker över hela världen. Deras anställda rekryteras från kreditinstitut och banker […]

PENSION & FÖRSÄKRING I SEB: ”Starkare beslutsförmåga med Vintergatan”

Mer medvetna beslut och tydligare dialog. IRM:s verksamhetsmodell Vintergatan har förändrat hur Pension & Försäkring i SEB utvecklar sin verksamhet och sina system. – Vi har fått en bättre samsyn kring vår gemensamma färdplan, säger Cecilia Klöfverskjöld Nyberg, verksamhetsarkitekt på Pension & Försäkring i SEB. Pension & Försäkring i SEB har sedan decennier arbetat i […]

LYRA GAV SVENSKA BOSTÄDER STENKOLL PÅ BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANSER

Svenska Bostäder kom till oss för att få hjälp att nå målet att vara ett lika bra val för sina kunder som sina leverantörer. Viktiga aspekter var leveranser i tid till kunderna samt avtalstrohet mot leverantörerna.Vår lösning blev Lyra – ett it-system som består av tre delar; Avtalskatalog, Inköpsmodul och Leverantörsportal. Tillsammans håller de ihop kedjan […]

IRM JOINS FORCES WITH EDA to provide fastest-ever ”Milky Way” mapping solution

IRM and EDA (Enterprise Design Associates) a unique network of global experts, consultants and practitioners specializing in Enterprise Design Sprints, are delighted to announce a collaboration that will accelerate the way companies manage business mapping and organisational change. For several years, “The Milky Way”, IRM’s renowned enterprise architecture mapping solution, has led the way in […]

CERTIFIERAD VERKSAMHETSUTVECKLARE TAR LANTMÄTERIETS DIGITALISERINGSPROJEKT TILL EN NY NIVÅ

Som ett steg i sin digitala utveckling lät Lantmäteriet tre av sina medarbetare gå IRM:s och Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad Verksamhetsutvecklare. Lantmäteriets komplexa digitaliseringsprojekt kan i och med det utvecklas i en snabbare takt, samtidigt som medarbetarna blev berikade med ny kunskap. – Som certifierade verksamhetsutvecklare kan vi nu driva Lantmäteriet mot framtiden, få ökad kundnöjdhet […]

En av marknadens mest avancerade bilpolicybaserade konfiguratorer är lanserad.

Idag firar vi! Med stolthet kan vi meddela att bilkonfiguratorn, som Fleet Support vi tagit fram med stöd från IRM, är nu lanserad och första bilen är beställd! Fleet Support, som är en del av Volkswagen Financial Services, lanserar bilkonfiguratorn Fleet CC som möjliggör beställning av tjänstebilar online i enlighet med företagets bilpolicy. Utöver stöd […]

Masterclass Enterprise Design and Design Sprints for Architects på Enterprise Architecture Conference i London 24 oktober 2019

Under Enterprise Architecture Conference i London 21-24 oktober 2019 ger Annika Klyver, IRM och Milan Guenther, Enterprise Design Associates, masterclassen ”Enterprise Design and Design Sprints for Architects – How to Use Design to Facilitate Innovation and Change Faster” Enterprise Architecture Conference är en oberoende konferens som pågår under fyra dagar med fokus på Enterprise Architecture (EA) Business Process […]

Frukost med klimatfokus gav insikter och många nya idéer.

Vår Creative Morning med fokus på verksamhetsutveckling och klimatarbete som vi körde 18 september gav inspiration och många bra idéer. Det blev tydligt att det finns mycket vi kan göra för att påverka den negativa utvecklingen med stöd i de verktyg vi har idag. Problemet många brottas med idag är att hållbarhetsarbetet sker separat från […]

Creative Morning – extrainsatt tillfälle

Praktisk innovation med hjälp av Vintergatan 25 september 2019 Välkommen till en Creative Morning med fokus på praktisk innovation 25 september 2019 hos IRM. Vi visar hur man snabbt kan ta sig an problemområden och hur innovation accelereras och underlättas med hjälp av en Vintergatakarta. Effektiv problemlösning Frukosten gästas av Thomas Larsson, innovationscoach från Proaktivt. Han […]

Informationsarkitektur är en av våra kärnkompetenser

Informationsmodellering är en grundbult i en informationsarkitektur och i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på den information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som flödar igenom verksamheten samt språk och data […]