Inlägg av IRM

Pension & Försäkring i SEB: ”Starkare beslutsförmåga med Vintergatan”

Mer medvetna beslut och tydligare dialog. IRM:s verksamhetsmodell Vintergatan har förändrat hur Pension & Försäkring i SEB utvecklar sin verksamhet och sina system. – Vi har fått en bättre samsyn kring vår gemensamma färdplan, säger Cecilia Klöfverskjöld Nyberg, verksamhetsarkitekt på Pension & Försäkring i SEB. Pension & Försäkring i SEB har sedan decennier arbetat i […]

IRM ställer sig bakom digitaliseringskonsultbranschens färdplan för att nå fossilfrihet

IRM har tillsammans med ett stort antal branschkollegor ställt sig bakom den färdplan som tagits fram inom ramen för ett Fossilfritt Sverige. Färdplanen har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen är framtagen […]

IRM joins forces with EDA to provide fastest-ever Milky Way mapping solution

IRM and EDA (Enterprise Design Associates) a unique network of global experts, consultants and practitioners specializing in Enterprise Design Sprints, are delighted to announce a collaboration that will accelerate the way companies manage business mapping and organisational change. For several years, “The Milky Way”, IRM’s renowned enterprise architecture mapping solution, has led the way in business geography […]

Morgondagens verksamhetsutvecklare har kunden och erbjudandet i fokus

Idag, på den fjärde utbildningsdagen av tolv står det tjänsteutveckling på schemat för våra blivande Certifierade Verksamhetsutvecklare. Lärare är strategen Göran Crafoord och verksamhetsutvecklare Lena Dohrner I samarbete med Dataföreningen Kompetens levererar vi den högt skattade utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare. Utbildningen sträcker sig över våren med sex utbildningstillfällen om två dagar vardera. Idag är det andra […]

Detta är vad morgondagens verksamhetsarkitekter lär sig idag

Idag är det tredje utbildningsdagen av totalt tolv för vårens blivande Certifierade Verksamhetsarkitekter. Ubildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt är uppdelad på 6 utbildningstillfällen om 2 dagar vardera utspridda över våren. Dagen idag ägnas helt åt informationsmodellering. Vårat informationsmodellerings-ess Lars Gunnarsson ger deltagarna en stadig grund och utmanande övningar i ämnet. Deltagarna lär sig att identifiera, definiera och […]

Lyra höjer kvaliteten på hela Svenska bostäders verksamhet

Lyra är en skräddarsydd molntjänst som ger fastighetsbolag en total överblick och kontroll över avtal, upphandlade leverantörer, inköp av tjänster, rapportering om och när åtgärder har genomförts. Applikationen är helt transparent vilket gör att alla intressenter kan följa vad och när saker sker. Molnbaserad tjänst Lyra är en molnbaserad tjänst som utvecklats av IRMs systemutvecklare. […]

Lär dig driva framgångsrika utvecklingsinitiativ

Spela en avgörande roll och ta ett starkt grepp om verksamhetsutvecklingen.  Denna utbildning är en skola med praktisk kundorientering. För att hänga med i dagens snabba utvecklingstakt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs nu mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling. En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv, ser […]

Informationsmodellering – en av våra superkrafter

Informationsmodellering är en grundbult i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på vilken information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som hanteras i verksamheten samt språk och data som representerar detta. […]

Därför behöver din organisation en affärsarkitekt

Att affärsarkitekten är en nyckelroll för en framgångsrik organisation råder det ingen tvekan om. För att kunna bygga en fungerande affärsarkitektur och säkerställa att verksamheten kan hantera de allt tuffare omvärldskraven är det essentiellt att den här typen av kompetens finns på plats. Här listar vi fyra anledningar till varför du ska ha en affärsarkitekt […]