Inlägg av

Data management

De data som en organisation äger är en värdefull resurs. Hur kan vi bygga en förmåga att ta hand om denna resurs? Data är inte bara en bas i den dagliga operativa verksamheten, data används också för att monitorerna, analysera, styra och förbättra verksamheten. Ofta kan data ge innehåll till nya tjänster för kunder och […]

Det är skillnad på data och data

När vi ska bygga upp Data Management i en verksamhet, det vill säga verksamhetens förmåga att vårda och utveckla sin dataresurs, behöver vi en grundläggande indelning av data i kategorier. Ty olika kategorier av data behöver lite olika ansatser. Det är praktiskt att dela in data i olika kategorier. Man stöter också på många olika […]

Informationsmodellen som domänmodell

En informationsmodell beskriver inte bara data i en verksamhet utan även det som data representerar. Det vill säga allt det som verksamheten behöver hålla koll på, med andra ord verksamhetens domän. Varje gång jag säger att informationsmodellen beskriver information så skorrar det lite falskt i mig. För jag tycker inte att det är helt rätt […]

Informationsarkitekter: De två kulturerna

En roll med namnet informationsarkitekt har uppstått två gånger i historien i två olika sammanhang och med olika tyngdpunkt. Det kan skapa förvirring. Men det kan också vara en möjlighet. Informationsarkitekten – sprungen ur databasadminstratörens roll Den första gången någon kallades ”informationsarkitekt” var på mitten av 1970-talet, men professionen växte först fram på allvar ur […]