Behind the scenes – vi levererar informationsmodelleringskurs på distans.

Vi tittar in bakom kulisserna på kursen Informationsmodellering, som vi levererar digitalt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Med den senaste tekniska utrustningen funkar det fint att följa den vanliga dagordningen där teoripass varvas med övningsuppgifter i grupper.

Tack vare Dataföreningen kompetens förmåga att snabbt ställa om till digitala kursleveranser kan vi fortsätta leverera högklassig kompetensutveckling utan avbrott.

Vi levererar även företagsinterna kurser digitalt. Ett sätt att gå stärkt ur denna Coronakriskan vara att kompetensutveckla personal som sitter hemma och har tid över.

Se hela vårt kursutbud här

Vad innebär det att arbeta som verksamhetsutvecklare

Ett frukostseminarium med inblick i en verksamhetsutvecklares vardag.

En regnig morgon i början av mars gav Lena Dohrnér och Johanna Aadde från IRM tillsammans med Isabel Blomqvist från Arbetsmiljöverket ett stort antal intresserade inblick i verksamhetsutvecklarens vardag, samt en kort presentation av utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare.

Vad innebär det att vara verksamhetsutvecklare?

Som svar på seminariets största fråga Vad innebär det att vara verksamhetsutvecklare? Inledde Johanna Aadde med att visa på verksamhetsutvecklingens bredd. Det handlar om så mycket; processutveckling, förändringsledning, tjänsteutveckling, kartläggning, kravställning, mm, men framför allt handlar det om människor.

”Att verksamhetsutveckla utan att ha med sig människorna i förändringen är värdelöst”

För att beskriva hur utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare fångar rollens alla perspektiv presenterade Johanna och Lena utbildningens sex avsnitt, sk ”block”. Sammantaget bygger de upp det helhetsgrepp och den verktygslåda en verksamhetsutvecklare behöver för att lyckas med förändringsinitiativ.

Helhetsperspektivet är viktigt i utbildningen. Verksamhetsutveckling handlar om att utveckla organisationens olika förmågor. Som verksamhetsutvecklare behöver vi kunna ta reda på var i förmågan det brister utifrån en mängd olika perspektiv; affärsmål, klimatmål, trender, arbetsmiljö mm.

Verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket arbetar behovsdrivet

Isabel Blomqvist från Arbetsmiljöverket gick utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare under hösten 2018. Sedan dess har hon tillsammans med sina kollegor kommit in i en intensiv förändringsperiod. I och med att många av Arbetsmiljöverkets regler skrivits om samtidigt som alla verkets kontor ska bytas ut och att det nu finns en nollvision för arbetsplatsolyckor så är det mycket som ska förändras. Nya processer, metoder och arbetssätt ska sättas och it-stöd ska utvecklas. ”Det känns lite som i tomtens verkstad dagarna innan jul” sa Isabel Blomqvist.

För Isabel och hennes team innebar detta mycket kartläggning. Ett behov av att se hur fungerar det idag och hur vill våra användare att det ska fungera i framtiden. Här lyfter Isabel fram ett verktyg från utbildningen som varit avgörande – Tjänstedesign. Metoden som kartlägger kundresan och som snabbt avslöjar brister och klargör användar- och kundbehov. Metoden gav Isabel och hennes team ovärderliga insikter i var de största utvecklingsbehoven fanns.

Många workshops har det varit. ”Jag tyckte jag var bra på att leda workshops innan, men har blivit ännu bättre efter utbildningen”. Under utbildningen får man mycket träning i att planera och leda workshops för att driva arbetet effektivt framåt.

Nästa utbildningstillfälle för Certifierad verksamhetsutvecklare startar 1 september 2020. Läs mer om utbildningen här.

IASA lanserar reviderat rolldokument för IT-arkitekter

Sveriges IT-arkitekter – IASA Sverige har lanserat en revidering av ett dokument för rekommenderade IT-arkitektroller. Senast dokumentet reviderades var 2012.

IASA Sverige samarbetar med Dataföreningen kring utbildning i IT-arkitektur, där många av IRMs konsulter är lärare. Två av dem, Annika Klyver och Lars Thomasson, har bidragit till rolldokumentet som ledamöter av granskningskommmittéen . Dokumentet granskades utifrån frågorna; Är rollerna tydligt beskrivna? Tar vi upp relevanta saker? Rätt belyst, formulerat? och Kommer dokumentet bli användbart i er organisation?

Syftet med dokumentet är att:

 • förtydliga IT-arkitektrollerna i Sverige.
 • skapa en beskrivning av olika arkitektroller oberoende av organisation och utbildning.
 • beskriva rollernas inbördes relation.
 • fördjupa och bidra till dialog.
 • säkerställa ett heltäckande arkitekturarbete.
 • referensstruktur att relatera till t ex internationella roller.
 • vara ett stöd vid bl a rekrytering.

Inför revideringen 2020 genomfördes en enkätundersökning som visade att:

 • 285 svarade (varav ca 90% IT-arkitekter).
 • 7 % kände till det tidigare dokumentet.
 • 38% anser att de haft nytta av dokumentet när de etablerat arkitekturorganisation.
 • 35% anser att de haft nytta av dokumentet vid rekrytering​.
 • 13% har haft nytta av rollbeskrivningarna vid upphandling.
 • 13 % uppgav att de haft nytta av dokumentet i annan situation:
  • Tydliggöra vikten av ett strukturerat förändringsarbete
  • Planering av förändringsinitiativ
  • Underlag för dialog/ kommunikation
  • Rådgivning

Läs mer här: www.iasa.se/it-arkitektroller-2020/

Skapa klarhet i en komplex verklighet

Är det svårt att få en bra överblick över hur nästa projekt påverkar resten av verksamheten? Vill du ha en karta över hur allt hänger ihop och hur ni bäst levererar värde till era kunder?

Ta chansen i vår och gå kursen Vintergatan – skapa din verksamhetskarta. Under kursens tre dagar får du bygga upp en första version av en Vintergata över din verksamhet. Nästa kurstillfälle startar 24 mars 2020.

Läs mer här: Kursbeskrivning Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Sveriges största utbildning av certifierade verksamhetsarkitekter jubilerar

12 februari 2020 startar 60:e omgången av utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

För 30 år sedan startade två av IRMs grundare; Eskil Swende och Claas Åkesson, utbildningen Diplomerad dataadministratör – sedermera Certifierad verksamhetsarkitekt.

I takt med att datasystemen växte i storlek och antal, ökade företagens behov av kompetens som kunde styra och förvalta informationen som den viktiga resurs det är. Att vara verksamhetsarkitekt innebar till en början en hel del idéförsäljning, enligt många som tidigt axlade rollen. ”Det är lättare att få chefen att investera 10 miljoner kronor i datorer än att investera motsvarande summa på dataadministration” sade Eskil Swende i en kommentar till tidningen Computer Sweden 1990.

Utbildningen var redan från början inriktad på tre områden: Avancerad metodkunskap, uppbyggnad av dataadministration och personlig utveckling. Kombinationen skapade kompetenta medarbetare och idag är verksamhetsarkitekt en väl etablerad roll och fortsatt hett eftertraktad hos företag och organisationer som vill ha förmågan att snabbt möta nya behov i takt med att omvärlden förändras. Det märks inte minst i och med det faktum att utbildningen är fullsatt år efter år. Eleverna kommer från alla typer av branscher och organisationer.

IRM levererar utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt i samarbete med Dataföreningen kompetens sedan många år. Hittills har vi haft nöjet att överräcka certifikatet till 1091 verksamhetsarkitekter.

Utbildningen, liksom rollen utvecklas ständigt för att vara relevant både i sin samtid och framtid. Alla lärare och föreläsare tar med sig kunskap och dagsaktuella erfarenheter från de uppdrag de har inom sin profession.

Annika Klyver
Lars Thomasson

IRMs verksamhetsarkitekter Annika Klyver och Lars Thomasson är ansvariga för utbildningen sedan 2012 respektive 2015. Båda är konsulter till vardags och hjälper IRMs kunder att höja deras verksamhetsarkitektur till önskad nivå. Annika har också gjort sig känd som skapare av metoden och modellen Vintergatan.

Läs mer om utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt

Vad innebär det att arbeta som verksamhetsutvecklare?

I samarbete med Dataföreningen Kompetens bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium onsdagen den 4:e mars, där du får insikt i hur det är att arbeta som verksamhetsutvecklare.

Frukosten gästas av en certifierad verksamhetsutvecklare som delar med sig av hur en vanlig dag på jobbet kan se ut, vilka utmaningar man kan möta och hur man tar sig an dem i rollen som verksamhetsutvecklare.

Under morgonen får du också en introduktion till utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare. Lärarna Johanna Aadde och Lena Dohrnér redogör för innehållet i utbildningen och några verktyg som bäddar för framgångsrika utvecklingsinitiativ.

Du anmäler dig här på Dataföreningen Kompetens sida.

Här kan du läsa mer om utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare

Creative Morning – Produktinformation – verksamhetens matrjoskja

Välkommen till en Creative Morning tisdag 11 februari 2020 som för dig djupare in i begreppet produktinformation.

Alla verksamheter har sina egna unika produkter (nästan) men så gott som alla brottas med samma problemfrågeställningar när produktinformationen ska kartläggas. Som erfarna konsulter inom informationsarkitektur känner vi väl igen mönstret hos våra kunder.

– Det är en produkt, säger någon. Nej! Det är en komponent säger kollegan. Och vad är kartongen vi lägger produkten i? Förmodligen produkt för någon annan. Kan en produkt innehålla produkter? Hur skiljer sig hanteringen av virtuella produkter från fysiska? Är en produkt alltid en produkt? När blir en produkt en produkt….och vad var den innan dess?

Likt en rysk docka utvecklar sig diskussionen om vad som är vad när vi pratar produktinformation. Kom och diskutera begreppsproblematik och i synnerhet produktinformation med våra informationsarkitekter tisdag morgon 11 februari!

Läs mer och anmäl dig här

IRMs julklappspengar går till Barncancerfonden

Barn och cancer hör inte ihop. Vi vill hjälpa till att hålla cancer borta från barn. Därför har IRM valt att skänka 2019 års julklappspengar till Barncancerfonden – den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Idag överlever ca 85% av de barn som insjuknar i cancer. Vi vill att den siffran blir 100%.

Så här ser det ut idag:

 • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
 • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
 • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.

Barncancerfonden är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. De finansierar inte bara forskning, de bidrar även till utbildning, samarbeten och nätverk. Bidra du också ! Det finns många sätt att göra det på.

Vad innebär det att arbeta som verksamhetsarkitekt?

Det var fullsatt i DF Kompetens åhörarsal när vi bjöd in till ett frukostseminarium om hur det är att arbeta som verksamhetsarkitekt. Annika Klyver och Lars Thomasson från IRM gav, tillsammans med verksamhetsarkitekt Therese Westberg Norola, en bild av verksamhetsarkitektens vardag samt hur utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt rustar sina deltagare för dagens och framtidens utmaningar.

Annika Klyver och Lars Thomasson är båda verksamma som verksamhetsarkitekter och lärare på utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

Therese Westerberg Norola gick utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt 2015. Under frukosten delade hon med sig av utmaningar i vardagen och hur hon tar sig an dem, med hjälp av verktygen hon har fått med sig från utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

SMACIT påverkar verksamheten och verksamhetsarkitekten

Lars Thomasson inledde frukostseminariet med en kort omvärldsanalys kring vad som påverkar och driver utvecklingen av våra organisationer idag. De starkaste faktorerna kan sammanfattas i förkortningen ”SMACIT” – Social Media, Analytics, Cloud, Internet of Things. Han konstaterade att samma sak gäller för verksamhetsarkitekter. Rollen har förändrats mycket under de senaste åren.

Idag måste hela organisationen, i och med den ökade konkurrensen och teknikutvecklingen, anamma ett skarpare ”utifrån-och-in-perspektiv”. Det är avgörande för att bli flexibla och snabbt få fram produkter och tjänster som möter förändrade kundkrav.

En dag på jobbet

Therese Westberg Norola presenterade ett dagsaktuellt dilemma som hon hamnat mitt i; ett nytt affärssystem ska implementeras i tre, eventuellt fyra olika länder, men den beslutade prismodellen visade sig inte vara applicerbar över hela affären.

Som verksamhetsarkitekt är Therese uppgift att ta reda på exakt var detta slår. Vilka andra delprojekt påverkas av de 19st som rullar? Vilka processer påverkas och exakt hur? Naturligtvis är också informationsmodellen central i detta, för att se vilken information som påverkas. Det är en väldigt stor mängd information som finns i en prismodell. Informationen kan liknas vid oljan i maskineriet.

Annika Klyver poängterade vikten av verktyg för att kunna föra givande diskussioner i utmaningar som denna. Vi har behov av bra överblick över alla delar i en organisation samt de flöden som rör sig igenom dem. Verksamhetsarkitekten spelar en viktig roll när det gäller att ta fram information och visa på var vi står, vad vi behöver göra och vilka effekterna blir av olika scenarios. Dessutom; med rätt metoder och verktyg kan verksamhetsarkitekten bygga det förtroende som krävs i organisationen för att kunna få med styrgruppen till att fatta rätt beslut för en lyckad förändring.

I Therese fall så tog hon initiativ till en workshop med berörda intressenter för att koka ner problematiken och hitta lösningsförslag. De tre lösningsförslagen man tog fram utifrån det nya affärssystemets möjligheter och begränsningar, presenterades sedan för styrgruppen.

På frågan om vilka verktyg från utbildningen Therese använder sig av mest i sin roll blev det spontana svaret: ”Allt! Utan att ens tänka på det. De bara finns där. Alla verktygen jobbar jag med, mer eller mindre på olika sätt.”

En central roll

Man kan se verksamhetsarkitektens roll som ett nav och verksamhetsarkitekturen som organisationens minne. Därför är workshops i olika konstellationer, underlag för analyser, kundresan och visualiseringar viktiga verktyg i sammanhanget.

”Verksamhetsarkitektur innebär struktur, men det räcker inte att ha legobitarna snyggt sorterade – vi måste kunna se hur vi sätter ihop dem på bästa sätt för att skapa en väl fungerande helhet,” sade Lars Thomasson.

Avslutningsvis poängterade både Annika Klyver och Lars Thomasson vikten av att fokusera på kommunikation och förmågan att skapa förståelse för var vi är, vad vi behöver göra och varför. Många gånger kan man likna verksamhetsförändringar vid ett stort skifte under förhandling.
I sammanhanget är verksamhetsarkitektens roll att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen.

Våren 2020, med start 12 februari, firar Sveriges största utbildning av verksamhetarkitekter 30 år och 60 kullar!
Läs utbildningsbeskrivningen och se vad tidigare deltagare tycker om Certifierad Verksamhetsarkitekt

Läs om Vintergatan – ett av verksamhetsarkitektens verktyg

En av marknadens mest avancerade bilpolicybaserade konfiguratorer är lanserad.

Idag firar vi! Med stolthet kan vi meddela att bilkonfiguratorn, som Fleet Support vi tagit fram med stöd från IRM, är nu lanserad och första bilen är beställd!

Fleet Support, som är en del av Volkswagen Financial Services, lanserar bilkonfiguratorn Fleet CC som möjliggör beställning av tjänstebilar online i enlighet med företagets bilpolicy. Utöver stöd för bilpolicyns alla möjligheter ser föraren hela tiden tydligt vad bilen kommer att ge för månadskostnad samtidigt som systemet visar varningar när uppsatta CO2- eller kostnadsgränser passeras.

”Under arbetet med Fleet CC har vi fokuserat mycket på att skapa en bra upplevelse för föraren. Vi vill även erbjuda ett stöd kring vad företagets bilpolicy möjliggör samtidigt som det går att lägga in personliga parametrar som är viktiga vid bilvalet”, säger Emil Hagström, projektledare för utvecklingen av Fleet CC.

”CO2-nivå är något som blir allt viktigare i valet av bil, för både företag och förare. Filtermöjligheten på utsläpp gör det enkelt att göra hållbara val, vilket är helt i linje med vårt Green Fleet-koncept” fortsätter Emil Hagström.

Fleet CC är byggd för att hantera samtliga märken och modeller på den svenska bilmarknaden. Med hjälp av olika filtreringar kan föraren själv få fram vilka bilmodeller som möter de kriterier som är viktiga, såsom till exempel månadskostnad, CO2-utsläpp, karosstyp eller bränsletyp.

”Med Fleet CC är vi stolta att kunna erbjuda Fleet Supports kunder en av marknadens mest avancerade bilpolicybaserade konfiguratorer som också fungerar utmärkt i mobilen. Den gör att förarna enkelt kan se vad som ryms i policyn och vad olika tillval kommer att kosta per månad” säger Patrik Lindroth, affärsområdeschef för Fleet Support. ”Fleet CC kompletterar vår biladministrationslösning, FleetWeb, på ett bra sätt och är ett viktigt steg i digitaliseringen av tjänste- och personalbilshanteringen” avslutar Patrik Lindroth

Har du frågor om uppdraget?

Kontakta Annelie Wiberg!


annelie.wiberg(at)irm.se