Frigör medarbetarnas potential!

Se presentationen när Annika Klyver och Ceclia Nordén från IRM pratade på konferensen Offentlig Chef 19 januari 2017 under rubriken ”Frigör medarbetarnas potential med nya gemensamma verksamhetskartor”.
Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin egen helhet. Men många vittnar om hur komplexiteten och fragmenterad förståelse för visionerna, strategierna och sitt eget sammanhang istället leder till en organisationströghet som skadar både medarbetarna och organisationen. Navigera rätt, säkerställa framtidssäkrade beslut samt öka vår förändringstakt genom att alla medarbetare delar en och samma helhetssyn om var vi är idag och vår målbild. En gemensam karta baserad på verksamhetsgeografin möjliggör vi just detta samt ger oss nya analyser och ett konstruktivt samtal för hela vårt värdenätverk.
 

 

Workshop kring Blockchain 7-8 februari 2017

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på den verksamhets- och affärsnytta Blockchain kan föra med sig. Under en och en halv dag i Sigtuna kommer vi diskutera den utmaning och potential Blockchain innebär för alla mellanhänder såsom Spotify, Uber, Airbnb och våra banker. Vi kommer arbeta i grupper med frågeställningar kring hur processarkitektur, informationsarkitektur och affärsmodeller påverkas.

En bra workshopledare är nyckeln till meningsfulla möten

Är du trött på ineffektiva möten och oengagerade mötesdeltagare? Då vill vi tipsa om två av våra kurser som går i vår; Workshopledning och Visuell Workshopledning. Båda kurserna ger dig många handfasta verktyg och mycket praktisk övning. Du lär dig lära dig att leda och fullt nyttja en grupps samlade kunskap, förmåga och kreativitet för att åstadkomma resultat av hög kvalitet.
Kursen Workshopledning ger dig kunskap i exempelvis:

 • Effektivisering av arbetsmöten genom ökad kvalitet på möten och beslut
 • Genomarbetade beslutsunderlag och förankrade beslut
 • Resultat som alla kan känna förståelse och ansvar för
 • Redskap för att åstadkomma kreativitet och nyskapande
 • Att skapa delaktighet i exempelvis syfte och mål

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>
Kursen Visuell workshopledning innehåller bland annat:

 • Fem visuella metoder inklusive dokumentation
 • Metodik för att genomföra mål-, visions- och strategiarbete samt förstudier
 • Verktyg för produkt- och tjänsteutveckling
 • Verktyg för grupputveckling och teambuilding
 • Träning i att leda en workshop med hjälp av grafisk facilitering
 • Kunskap i att rita med hjälp av enkla symboler
 • Kunskap om hur du kan använda resultatet av arbetssättet för fortsatt information och kommunikation
 • Ökad medvetenhet om dina egna styrkor och utvecklingsområden inom workshopledning
 • Att skapa gruppkänsla – teambuilding

Vi levererar kursen både företagsinternt och i öppen regi tillsammans med Dataföreningen Kompetens. Läs mer om kursen Workshopledning och anmäl dig här>>

EA-träffen jubilerar!

Tisdag 14 mars 2017, på Marriott i Stockholm, öppnar vi portarna till EA-träff nr 50! Var med du också!
EA-träffen är Nordens mest uppdaterade konferens inom Enterprise Architecture och verksamhetsutveckling. Konferensen fokuserar på verksamheters olika utmaningar de har idag och som kommer i framtiden. I vår handlar det till stor del om den digitala revolution vi lever i. Dessutom ger retorikexpert Elaine Eksvärd oss tips på hur man snackar snyggt för att få inflytande.
Varmt välkommen till en dag som ger många konkreta idéer och mycket inspiration.


 

Verksamhetsarkitektur sett från olika håll

Enterprise Architecture mötte Enterprise Design 23-24 augusti! ”Att se verksamhetsarkitektur från två helt olika håll var omtumlande, provocerade och riktigt nyttigt. Det finns så många utgångspunkter att ta kring det vi gör och att vårt ”vanliga” är så begränsande…” Så kommenterade Annika Klyver spontant de diskussioner vi förde med med killarna från eda.c http://eda-c.com/ Milan, Benjamin och Dennis i förra veckan kring Vintergatan och transformation av organisationer.
På tal om transformation av organisationer – en sak är säker; en stor del av nyckeln till framgångsrik transformation formas i kommunikationen. På höstens EA-träff har vi chansen att lyssna till IASAs senaste rön i ämnet Att kommunicera verksamhetsarkitektur.

Ett framgångsrecept för en affärsarkitekt

”Du måste fokusera mer på dina kunders behov än på ditt företags befintliga lösningar”

Agni Rizk avslutade nyligen utbildningen Certifierad affärsarkitekt Master. Vi bad henne dela med sig av sitt framgångsrecept för att lyckas som affärsarkitekt och berätta om hennes upplevelse av utbildningen. Läs artikeln här>>