Creative Morning 9 september 2019

Praktisk innovation med hjälp av Vintergatan

Välkommen till en Creative Morning med fokus på praktisk innovation 9 september 2019 hos IRM. Vi visar hur man snabbt kan ta sig an problemområden och hur innovation accelereras och underlättas med hjälp av en Vintergatakarta.

Effektiv problemlösning

Frukosten gästas av Thomas Larsson, innovationscoach från Proaktivt. Han visar hur man kan ta sig an problemområden och snabbt komma fram till bra idéer på ett effektivt sätt och som gör skillnad på riktigt.

För att implementera idén på snabbast och effektivast sätt tar vi hjälp av Vintergatan – en metod och verksamhetskarta som möjliggör direkt konsekvensanalys. Cecilia Nordén, senior affärs- och verksamhetskonsult, visar hur kartan växer fram och används som beslutsunderlag.

Läs mer om frukosten och anmäl dig här

Vill du lära dig att skapa en Vintergatakarta över din egen verksamhet? 

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor.

På vår kurs ”Vintergatan – skap din verksamhetskarta” får du ta fram en Vintergata över hela eller delar av din egen verksamhet med stöd av IRMs konsulter.Kursen är sammanlagt 3 dagar lång. Vi levererar den i öppen regi i samarbete med Dataföreningen Kompetens.  Läs mer om kursen här

Tips till dig som vill se förändring – bli Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning med upplevelsebaserade övningar som ger effektiv inlärning och direkt förankring av nyförvärvad kunskap. Utbildningen ger dig förmågan att driva utvecklings- och förändringsinitiativ som fokuserar på kund och värdeströmmar. Höstens utbildningstillfälle startar den 3:e september.

Läs om utbildningen här

Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Learn how to introduce a design perspective to achieve faster change

Annika Klyver, IRM is running a workshop together with EDA at the opening Enterprise Design Seminar at the INTERSECTION19 conference in Lisbon the 16th september 2019.

The workshop Running Enterprise Design Sprints for Faster Change is designed for Enterprise, Business and Process Architects and Business Analysts. This workshop has been run before in 2018 in Stockholm and in London. 

”The training helped me pinpoint the key changes that Enterprise Design Sprints bring to the GV approach: mapping includes business capabilities and processes, ideation has less of a ’game-changer’ role, validation involves system dependencies not just desirability by the user… All in the ambition to design change that can actually be delivered.” — Nicolas Enjalbert, Design Director, NUMA Paris

Learnings from the workshop will be; how to introduce a design perspective to innovate and initiate changes in your enterprise. You will also learn how deep knowledge of the enterprise/business architecture is used to work with constraints and opportunities, guiding you and your team to a solution that is possible to deliver in your current enterprise.

To get more information about the seminar, the conference and to register follow this link

Wonder what The Milky Way is? Follow this link

Stor vinst för Riksbyggen att arbeta kundcentrerat och agilt

Riksbyggen utvecklar kundportalen Mitt Riksbyggen. Projekt-teamet, som arbetar kundcentrerat, kan konstatera att det sparat dem både tid och pengar. ”Vi tänkte om helt efter användningstesterna” berättar Helena Grim, verksamhetskonsult från IRM och projektledare för arbetet med kundportalen hos Riksbyggen.

För Helena Grim blev arbetet med kundportalen Mitt Riksbyggen en aha-upplevelse. Nu vill projektledaren fortsätta att arbeta kundcentrerat och har applicerat arbetssättet på Köportalen. ”Vi tänkte om helt efter användningstesterna”, berättar hon. Det har talats om att teamet bakom nya kundportalen Mitt Riksbyggen arbetat på ett nytt sätt.

Läs artikeln i sin helhet här>>

Förändringstakten lär öka

Lars Thomasson och Annika Klyver, ledare för utbildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt samt vi på IRM vill gratulera vårens elever och önska lycka till i nya rollen som certifierad verksamhetsarkitekt.

Efter hårt arbete under våren har 24 vassa elever bevisat sig kompetenta nog att ta sig an morgondagens verksamhetsutmaningar. Som certifierade verksamhetsarkitekter spelar de en viktig roll i arbetet med att öka verksamhetens förmåga att snabbt svara mot nya omvärldskrav. I och med att utbildningen ger mycket övning och lärdom från verkliga case får deltagarna ofta direkt nytta av sina nya kunskaper och förmågan att praktisera dem på ett professionellt sätt.

Våra elever kommer från alla typer av branscher och organisationer. Men så gott som alla vittnar om verksamheter med stora utvecklingsutmaningar och behov av verktyg för att driva effektiv förändring samt att tydliggöra strukturer, se samband och beroenden. Att döma av våra elevers prestationer under våren lär förändringstakten öka i framtiden.

Certifierad Verksamhetsarkitekt är Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter. Vi levererar den i samarbete med Dataföreningen Kompetens. Läs mer om utbildningen här>>

IRM växer!

IRM har rekryterat många starka profiler. Senaste tillskottet är Jakob Armö, konsult inom IT- och verksamhetsutveckling.

– Vi upplever verkligen ett positivt 2019! Det är glädjande att se att vi lyckats med våra strategiska mål och att vi just nu kan bredda vårt team ytterligare för att hjälpa våra kunder på sin utvecklings- och digitaliseringsresa. Vårt team av erfarna systemutvecklare och verksamhetsutvecklare är hett efterfrågade, säger Annelie Wiberg, VD på IRM Design AB.

Jakob Armö har en bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och var bland annat med och grundade startup företaget lupnumber som utvecklar en mjukvarulösning för tillverkningsföretag och skogsindustri. Jakob har kompetens både inom agil utveckling och innovation och förstår samtidigt behoven hos stora organisationer.
Med denna rekrytering stärker IRM sitt erbjudande ytterligare och behåller sin position som ett av landets ledande konsultföretag inom verksamhets- och systemutveckling med en särskild kompetens inom informationsintensiva verksamheter i en rad branscher.

Vill du bli en i gänget av Sveriges bästa verksamhets- och systemutvecklare?
Hör av dig till oss! Skicka in en spontanansökan till info(at)irm.se eller ansök till en av de roller vi efterfrågar just nu.

UPPDATERAT PROGRAM: Creative Morning om att driva klimatarbete som en del av verksamhetsutvecklingen

Vi har uppdaterat programmet för vår Creative Morning med fokus på verksamhetsutveckling och klimatarbete. Workshopen gästas av Markus Ekelund, vd för 2050 och Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling inom Riksbyggen. 

Under morgonen presenterar Lena Öien, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen hur de driver sitt hållbarhetsarbete. Riksbyggen har under lång tid arbetat både systematiskt och innovativt med hållbarhetsfrågorna och utsågs 2018 till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B. 

Vi får även ta del av insikter från Markus Ekelund, vd för konsultbolaget 2050, som arbetar utifrån visionen ”Goda affärer på en planet i balans”. Markus ger oss en presentation av hur klimatfrågan påverkar företagens affärsmodell och följaktligen även verksamhetsutvecklingen. 

Välkommen 18 september 2019 till en samskapande workshop där vi knyter klimatperspektivet tightare till verksamhetsutveckling!

Anmäl dig till frukosten här>>h

Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Som ett steg i sin digitala utveckling lät Lantmäteriet tre av sina medarbetare gå IRM:s och Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad Verksamhetsutvecklare. Lantmäteriets komplexa digitaliseringsprojekt kan i och med det utvecklas i en snabbare takt, samtidigt som medarbetarna blev berikade med ny kunskap.

– Som certifierade verksamhetsutvecklare kan vi nu driva Lantmäteriet mot framtiden, få ökad kundnöjdhet och samtidigt en mängd nya insikter att ta med oss vidare, säger Anders Boson, konsult på Lantmäteriet. 

Läs hela artikeln här>>

Vill du gå utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare? nästa utbildningsstart är tisdag 3 september 2019

Processdoktorn har mottagning 13 juni 2019

Våra ”processdoktorer” tar emot dig som vill ha inspiration, konkreta råd och nya perspektiv för att komma vidare i processutvecklingsarbetet. Vi ses i en grupp med ca sex deltagare under en dag i workshopform. 

Många är de organisationer som står inför utmaningen att utveckla processer i takt med nya omvärldskrav och nödvändiga verksamhetsförändringar. Står du inför en utmaning i ditt processarbete? Vill du ha hjälp med att analysera och identifiera förbättringsområden? Ta med din process och kom till Processdoktorn 13 juni 2019!

Läs mer och anmäl dig här>>

Creative Morning med fokus på klimat och hållbarhet 18 septemer 2019

Verksamhetsutvecklingens verktyg – en effektiv motor för att driva klimatarbete

Nu snackar vi klimat och hållbar framtid – hela verksamheten ska med på samma tåg!

Välkommen till en Creative Morning med fokus på klimatsmart och hållbar verksamhetsutveckling 18 september 2019.

Vi bjuder in till en samskapande frukostworkshop där vi knyter ihop klimatperspektivet tightare med verksamhetsutveckling. Vi visar hur våra verktyg kan bli en motor för hela verksamhetens klimatarbete. Under workshopen försöker vi räta ut ett par frågetecken; Hur får vi med alla på tåget? Vad kan vi göra för att vårt klimatarbete inte blir något som arbetas med separat från annat förändringsarbete? Morgonen bjuder även på spaningar och insikter inom klimatområdet och verksamhetsutveckling.

Läs mer och anmäl dig här>>