Produktinformation – verksamhetens matrjosjka

Välkommen till en Creative Morning tisdag 11 februari 2020 som för dig djupare in i begreppet produktinformation.

Alla verksamheter har sina egna unika produkter (nästan) men samma problemfrågeställningar och mönster återkommer överallt.

Produkt för mig är kanske komponent för dig. Och kartongen jag lägger min produkt i, är förmodligen produkt för någon annan. Kan en produkt innehålla produkter? Hur skiljer sig hanteringen av virtuella produkter från fysiska? Är en produkt alltid en produkt? När blir en produkt en produkt….och vad var den innan dess?

Likt en rysk docka utvecklar sig diskussionen när produktinformationen ska kartläggas.

Du möter

Lars Gunnarsson är vd för IRM Information Architecture och konsult med många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov. Lars har jobbat i flertalet branscher men har under senaste åren fokuserat på att plocka isär ryska dockor inom tillverkningsindustrin.


Mathias Lindkvist har många års erfarenhet av  kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data‐Warehouseprojekt. De senaste åren har han ägnat mycket tid åt företagsövergripande informationsarkitekturfrågor.

Praktisk information

Observera att våra Creative Mornings är kostnadsfria, men att anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Om den bokade platsen inte avbokas senast 24 timmar innan eventet debiterar vi 495 kr.

När:
Tisdag 11 februari 2020

Tid:
Seminariet pågår 08:30-09:30
Frukost serveras från 08:00

Plats:
IRM, Garvargatan 9C, Stockholm

Har du frågor?
Kontakta oss på telefon: 08-585 011 00 eller mail: info(at)irm.se