IRM Academy erbjuder utbildning inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och informationsarkitektur

Vi erbjuder kompetensutveckling inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling och informationsarkitektur.
Både i öppen och företagsanpassad regi.