Vintergatan – Accelerera innovation

Förändring är det nya normala. Vill du ha en snabbare och säkrare väg från strategi till genomförd förändring?

Denna kurs lär dig använda Vintergatakartan som utgångspunkt och din röda tråd i en process för att löpande hantera förändringar. En av många fördelar med Vintergatan som verktyg i denna process är att du snabbt kan utvärdera chansen för en ny idé att lyckas samt hitta flaskhalsar och andra hinder.

Kursmål

Under denna kurs kommer du, med stöd av lärarna, skapa en första version av Vintergata över din egen verksamhet. Du kommer bl a lära dig hur du:

 • hittar verkliga problem och prioriterar.
 • tar fram idéer.
 • använder en Vintergatakarta för strategiskt arbete.
 • följer förändringar över tiden – från idé till att hitta gap, prioritera och skapa backloger i värdeflödet.
 • ser effekterna av de föreslagna ändringarna.
 • delar upp ditt förändringsinitiativ i värdeflödesriktningen.
 • testar dina idéer med Lean Startup-metoden.
 • skapar förändringspaket för IT-projekt
 • skapar förändringspaket i kombination med IT-förändringar.
 • implementerar förändringen.
 • följer upp och mäter.
 • Kurslitteratur

Boken Vintergatan – din verksamhetskarta ingår i kursavgiften.

Praktisk information

Kursdatum: Kontakta oss om du är intresserad av denna kurs.

Plats: Online

Pris: 9 900 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Lärare

Cecilia Nordén verksamhetsarkitekt och konsult från IRM, har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra och brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken Vintergatan – din verksamhetskarta.

Thomas Larsson är inspiratör och innovationskonsult från Proaktivt. Han har många års erfarenheter av stora IT-projekt och programledning med fokus på helheten och slutmålet. Thomas är även författare till boken Lat men effektiv.¨