Med Lyra sparar du både tid och pengar

Lyra är en skräddarsydd molntjänst som ger fastighetsbolag en total överblick och kontroll över avtal, upphandlade leverantörer, inköp av tjänster och rapportering om och när åtgärder har genomförts.

Så funkar det

 

Lyra finns som app för telefon och desktop

Applikationen är helt transparent vilket gör att alla intressenter kan följa vad som händer och när det sker. Resultatet: Kraftigt ökade leveranser i tid och avsevärt färre avtals-avvikelser. Och det viktigaste av allt, nöjdare hyresgäster.

Lyra är resultatet av IRMs långvariga erfarenhet av att utveckla processen för inköp och beställningar. Nu görs tjänsten tillgänglig för alla aktörer i fastighetsbranschen med målet att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra och kostnadseffektivt underhåll av fastigheter.