För bättre koll och nöjdare hyresgäster

Lyra

Lyra är en smart molntjänst för fastighetsbolag som gör upphandlarens arbete enklare, fastighetsvärdens jobb roligare, leverantörens verksamhet effektivare och hyresgästen gladare.

Om Lyra
Med Lyra blir det ordning och reda och grepp om kostnaderna. Vi har fått leverantörerna att jobba på ett annat sätt och ta större ansvar. Det höjer kvaliteten på hela verksamheten. Och hyresgästerna får fel åtgärdade enligt överenskommelse. Alla blir nöjda och glada. Håkan Jansson, Inköpschef Svenska Bostäder