Ulf Vårlid är ny vd för IRM Consult

Porträtt Ulf Vårlid

Ulf Vårlid tar över rollen som vd för IRM Consult efter Henrik Friberg som haft rollen i 8 år. Ulf kommer närmast från konsultbolaget Frontit där han de senaste åren byggt upp Frontits kontor i Uppsala. Hans erfarenhet av ledningsroller inom affärs- och verksamhetsutveckling i kombination med it sträcker sig närmare 20 år tillbaka i tiden.
En bakgrund som rimmar väl med IRM:s position.

I rollen som vd för IRM Consult ser jag verkligen fram emot att vara del av en värderingsstyrd organisation som har en imponerande bredd och djup i sin expertis inom verksamhetsutveckling och

informations­­­­­hantering. IRMs kreativa och medmänskliga kultur rimmar väl med mina egna värderingar och synsätt på hur kärnan i ett modernt konsultbolag ska se ut .

Ulf Vårlid

IRM (Information Resource Management) består av 5 bolag. Moderbolaget IRM AB administrerar de levererande dotterbolagen IRM Consult AB, IRM Design AB, IRM Information Architecture AB och IRM Solution AB.

IRM Consult erbjuder sina kunder tjänster och kompetensutveckling inom verksamhetsarkitektur, service design, processutveckling och förändringsledning.

Tillsammans med kollegor från övriga IRM bolag vägleder IRM:s konsulter sina kunder i verksamhetsutvecklingens alla faser. De delar med sig av kunskap och metoder för att ringa in var utvecklingsbehovet finns, för att lägga grunden för förändring och hela vägen till att realisera ett önskat läge.

Vi önskar Ulf varmt välkommen till IRM. Ulf är en person som delar våra värderingar samtidigt som han tillför nya tankar, idéer och erfarenheter som gör att vi kan fortsätta utvecklas och utmana oss själva.

Mathias Lindkvist, styrelseordförande IRM