Alla vill bli datadrivna – Vad betyder det ens?

”Datadriven” är ett ord som trendar. Alla organisationer vill bli datadrivna. Men ordvalet är problematiskt; det är bedrägligt att tro att siffror kan driva något i sig självt.

/Peter Tallungs, IRM, 2024-05-09

En hajp

Våra dataresurser är viktiga tillgångar. Därmed är de viktiga att ta hand om, viktiga att utveckla och de behöver sättas i arbete. Men är det verkligen detsamma som att data ska driva våra verksamheter? ”Datadriven” är ett uttryck som dyker upp överallt. Institutioner som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och eSAM (eSamverkansprogrammet) eldar på våra myndigheter om att detta är viktigt.

Man kanske kan tro att alla vi som arbetar för att landets organisationer ska bli bättre på att ta hand om och utveckla sina dataresurser skulle applådera den hajpen. Men icke så.

Risk för felsatsningar

Jag och många jag pratat med studsar när vi läser eller hör ordet ”datadriven”. Det lämnar efter sig en lite för grov smak. Det är som att man helt och hållet bara vill omfamna data utan att veta eller bry sig om vilka data man har, vilken roll dessa spelar i verksamheten, vad man behöver göra eller varför.

Då blir det lätt mycket snack och lite tanke. Eller värre, en våg av huvudlösa satsningar pådrivna av säljhungriga konsultbolag och teknikleverantörer. Det vi har sett hända så många gånger förut, en övertro på teknik och stora satsningar.

Vad vi behöver

Det vi behöver är lärande och coaching. Och att ansvar, arbetssätt och kunskap får mogna fram i organisationens individer och team. Sådant som har väldigt lite med teknik att göra, och sällan får det utrymme att gro och trivas som det behöver. Och särskilt inte när fokus ligger på ett stort projekt med en leverantör som ska fixa det hela.

Ordet datadriven ger fel association

Om man säger att man vill bli datadriven så implicerar det i mina öron att det är data som ska driva, något i likhet med att en bil är bensin- eller eldriven. Att data kan bli själva drivmedlet, det som i sig självt ger kraft åt en verksamhet. Jag är rädd att man tänker att data ganska rakt kan omvandlas till information och sedan till kunskap för att sedan utnyttjas och ge kraft åt en verksamhet. Men det är inte så det fungerar. Det finns ingen sådan självklar drivlina.

Den tron kanske kommer från en gammal, ofta spridd, bild som ville förklara sambandet mellan data, information och kunskap som ett rakt flöde. Budskapet var att data tolkas till information, information ger kunskap och kunskap resulterar i handling, kanske till och med visdom i slutändan. Det är just den bilden som poppar upp i mitt huvud då jag ser termen ”datadriven”. Men den bilden är alldeles för enkel och som sådan mer missledande än förklarande.

Vad är rollen för data, om inte att driva?

Men hur ska vi se det då? Vilken roll har data i en verksamhet? Vilken roll vill vi att data ska ha?
Om data inte ska driva, vad ska data då göra?

Data är verkligen viktigt och finns med som ett medium i den loop som vi vill få till för att driva och utveckla en verksamhet på bästa sätt. Men det betyder inte att det är data som driver.

Om det är något som driver så är det aktiviteter som nyfiket frågeskapande och gemensamt kunskapssökande. Frågor som: Vad tror vi att våra kunder behöver? Vad är vi riktigt bra på? Kan vi göra mer av det? Kan vi bli mer effektiva? Vad vill vi göra? Och de mer praktiska frågorna, utan vilken ingen utveckling kan ske: Hur fungerar vår verksamhet egentligen? Vad händer i våra processer och varför? Där har våra insamlade data en viktig roll. Data kan bära på information som vi behöver för att se vad som verkligen händer och hjälpa oss att förstå varför.

Men data finns inte bara där färdiga att använda. Ty relevanta data skapas och tolkas först då vi har känt ett behov och sagt oss: ”Detta behöver vi hålla reda på”. Data är alltså inte en råvara som stoppas in i början på en drivlina, utan snarare ett medium som vi skapar på vägen för att hjälpa oss att förstå det vi är nyfikna på, bestämt att vi vill och behöver kunna förstå.

Då tycker jag att ordet ”datadriven” riskerar att ge fel bild. Man får intrycket att vi bara behöver samla in mer data och förädla det till information, och sedan uppstår från denna information kunskap. Och kunskapen driver sedan vår verksamhet.

Men läsaren kanske invänder att det finns verksamhetsprocesser som faktiskt kan drivas av data, mer eller mindre. Det kan förstås stämma för någon väldigt enkel och statisk verksamhetsprocess, som till exempel att väderprognosen kan användas för att förutsäga glassförsäljningen. Där kan vi med rätta säga att försäljningsprognosen kan drivas av väderdata, till en del åtminstone. Men det är få samband i en verksamhet som är så enkla, tydliga och kända i förväg.
Frågan vilka glassar vi ska satsa på att köpa in eller utveckla, eller hur vi ska marknadsföra och sälja vår glass, om vi ska utöka sortimentet till andra produkter, är komplexa frågor som kräver mer av innovation, nyfikenhet och experimenterande.

Där kan vi inte direkt dra ut svaret från insamlade data. Det rimmar därmed dåligt att säga att den processen drivs av data. Däremot kan data spela en viktig roll även i detta sammanhang. Rätt insamlat och tolkat kan de hjälpa oss att både ställa frågor och få kunskap, som i sin tur kan hjälpa oss att ställa nya frågor, utforma experiment och följa upp resultat. Det vill säga att vi kan använda oss av data som bidrag till vårt lärande.

Viktigt vilka liknelser vi använder

Det är kanske det man menar: att vi kan använda oss av data som bidrag till vårt lärande, säger du kanske. Men då behöver man uttrycka det bättre. Ord är signaler, bilder, som förmedlar mening. Vilka ord vi använder styr hur vi tänker, mer än vi kanske tror.

Det skulle vara bättre, mer sant och till större ledning, om vi i stället säger att en verksamhet behöver vara driven av nyfikenhet och ständigt lärande. Och att data är ett av de medium som fyller en roll i den loopen.

Eller vad säger du? Vill ni i er verksamhet bli ”datadrivna”? Och vad lägger ni för mening i det, mer än att data är viktigt?

Peter Tallungs

24.05.09