Om IRM

IRM – Information Resource Management

På IRM ser vi information som en kritisk resurs för varje företag och organisation. Vi drivs av övertygelsen att information, rätt hanterad, frigör organisationers inneboende potential och skapar livskraftiga företag. Det gäller även för kunskap, idéer och människor.

IRM:s konsulter guidar genom verksamhetsutvecklingens alla faser

Våra kunder är företag och organisationer från alla typer av branscher, som vill utveckla sin verksamhet för att möta sina kunders och samarbetspartners förväntningar på bästa sätt.

Det kan handla om att kartlägga och vidareutveckla verksamhetsarkitekturen, utveckla och implementera ett nytt it-system eller behov av förändringsledning i och med en organisationsförändring. Det kan också handla om att kartlägga sina informationsflöden och beroenden inom verksamhetens processer och förmågor samt skapa scenarios för att kunna ta strategiska beslut.

En kultur som frigör kraften i människor

Vår företagskultur kännetecknas av individuell frihet, kunskapsdelning och en öppenhet för nya idéer. En kultur som frigör kraften i människor. Den har gjort oss till de vi är idag; människor med ovanligt stort engagemang och djup expertis.

Vill du bli en av oss?

Våra medarbetare

Här är vi som jobbar på IRM, sorterade på förnamn. Om du vill skicka mail till någon av oss så är vår mailstandard förnamn.efternamn@irm.se

 • Albin Westin Systemutvecklare

  Albin Westin

  Systemutvecklare

  070-768 67 26

 • Annelie Wiberg Verksamhetsutvecklare

  Annelie Wiberg

  Informationsarkitekt

  0730-51 11 17

 • Birgitta Bisse Flatow Ekonomiansvarig

  Birgitta Flatow

  Ekonomiansvarig

  0730-51 11 04

 • Camilla Ekesiöö Systemutvecklare

  Camilla Ekesiöö Storm

  Systemutvecklare

  070-715 28 32

 • Cecilia Nordén Verksamhetsarkitekt

  Cecilia Nordén

  Verksamhetsarkitekt

  070-962 52 92

 • Christoffer Westin Systemutvecklare

  Christoffer Westin

  Systemutvecklare

  0730-51 11 35

 • Daniel Winqvist Informationsarkitekt

  Daniel Winqvist

  VD IRM Information Architecture | Informationsarkitekt

  070-496 40 45

 • David Erlandsson Interaction ux-designer

  David Erlandsson

  Interaction/UX-Designer

  0730-51 11 18

 • Dennis Fredsson

  Systemutvecklare

  0730-51 11 23

 • Elisabeth Rodebjer verksamhetsarkitekt

  Elisabeth Rodebjer

  Verksamhetsarkitekt

  0730-51 11 01

 • Elli Eisenhauer

  Verksamhetsutvecklare

  0730-51 11 24

 • Eric Quist Lösningsarkitekt

  Eric Quist

  Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

  0730-51 11 29

 • Eskil Swende Verksamhetsarkitekt

  Eskil Swende

  Verksamhetsarkitekt

  0730-51 11 10

 • Gustaf Claesson

  Informationsarkitekt

  0730-51 11 27

 • Henrik Friberg Verksamhetsutvecklare

  Henrik Friberg

  Verksamhetsutvecklare

  0730-51 11 22

 • Jacob Widén Webbutvecklare

  Jacob Widén

  Systemutvecklare

  070-686 43 55

 • Jane Theobald Projektledare

  Jane Theobald

  Projektledare

  0730-51 11 02

 • Johan Danforth Lösningsarkitekt

  Johan Danforth

  Lösningsarkitekt | Systemutvecklare

  0730-51 11 39

 • Johan Eriksson Systemutvecklare

  Johan Eriksson

  Systemutvecklare

  0730-51 11 14

 • Johan Svärd Verksamhetsutvecklare

  Johan Svärd

  Verksamhetsutvecklare

  0730-51 11 34

 • Johanna Montalvo

  vd IRM Consult AB | Verksamhetsarkitekt

  070-382 75 95

 • Jonas Eriksson

  Systemutvecklare

  070-570 11 48

 • Porträtt Lars Gunnarsson

  Lars Gunnarsson

  Informationsarkitekt

  0730-51 11 19

 • Lena Dohrnér Verksamhetsarkitekt

  Lena Dohrnér

  Verksamhetsarkitekt

  0730-51 11 07

 • Lennart Lindström Informationsarkitekt

  Lennart Lindström

  Informationsarkitekt

  0730-51 11 25

 • Linda Lilliesköld Webbredaktör

  Linda Lilliesköld

  Digital kommunikatör

  0730-97 11 44

 • Lovisa Schedin Digital designer

  Lovisa Schedin

  VD IRM Design | Digital designer

  070-925 53 71

 • Porträtt Marie Bender verksamhetsarkitekt

  Marie Bender

  Verksamhetsarkitekt

  070-082 20 55

 • Märith Olsson Systemutvecklare

  Märith Olsson

  Systemutvecklare

  070-538 14 98

 • Mathias Lindkvist Informationsarkitekt

  Mathias Lindkvist

  VD IRM AB | Informationsarkitekt

  0730-51 11 08

 • Mattias Engman IT-strateg

  Mattias Engman

  IT-strateg

  0730-51 11 36

 • Max Bunse Systemutvecklare

  Max Bunse

  Systemutvecklare

  0730-51 11 26

 • Natalia Pettersson Kravanalytiker

  Natalia Pettersson

  Kravanalytiker

  0730-51 11 30

 • Nick Chen

  Verksamhetsutvecklare

  0730-51 11 31

 • Nils Sunesson Systemutvecklare

  Nils Suneson

  Systemutvecklare

  072-727 11 45

 • Peter Tallungs Informationsarkitekt

  Peter Tallungs

  Informationsarkitekt

  0730-51 11 32

 • Sandra Ekman Informationsarkitekt

  Sandra Ekman

  Informationsarkitekt

  076-548 06 40

 • Sara Widäng Systemutvecklare

  Sara Widäng

  Systemutvecklare

  0730-51 11 33

 • Sofia Solberg Verksamhetsutvecklare

  Sofia Solberg

  Verksamhetsutvecklare

  072-584 90 94

 • Tobias Nyberg Verksamhetsutvecklare

  Tobias Nyberg

  Verksamhetsutvecklare

  070-564 96 00

 • Tomas Nilsson systemutvecklare

  Tomas Nilsson

  Systemutvecklare

  0730-51 11 40

 • Torbjörn Olsson Verksamhetsarkitekt

  Torbjörn Olsson

  Affärsutvecklare | Verksamhetsarkitekt

  0730-51 11 06

Besöksadress

Garvargatan 9C
112 21 Stockholm

Ring oss

Telefon: 08-585 011 00

Kontakta oss