Verksamhetsarkitektur

För att snabbt kunna möta nya behov och krav från era kunder. Verksamhetsarkitektur möjliggör en snabb och effektiv verksamhetsutveckling, åstadkommer hög informationskvalitet och säkrar att rätt system stödjer verksamheten.

 • Förutsättningen för att kunna prioritera rätt i en komplex verksamhet
 • Gör det möjligt att snabbt möta nya krav och förväntningar från omvärlden
 • Ett helhetsgrepp om verksamhetens informationshantering, processer och it-system
Glada kollegor

Varför verksamhetsarkitektur?

I en komplex organisation behöver vi en struktur och arbetssätt för att kunna säkra att varje operation i verksamheten stöttar affärsmålen, är ändamålsenlig och att den skapar nytta för kunder och partners. Därför finns verksamhetsarkitektur.

Produktlivscykler blir allt kortare, nya konkurrenter dyker upp, nya samarbeten inleds och värde-erbjudanden sammanflätas mellan organisationer. Följaktligen måste verksamheter snabbt kunna anpassa sig, justera riktning och utveckla sina tjänster och sitt sätt att arbeta. Och för att klara det behövs en stabil grund för effektiv verksamhetsutveckling. Det är den grunden som är verksamhetsarkitektur.

Hur hjälper IRM:s verksamhetsarkitekter våra kunder?

IRM:s verksamhetsarkitekter stöttar sina kunder genom att hjälpa dem med allt från att bygga upp en arkitekturfunktion från scratch till alla delar av förvaltning och utveckling av en verksamhetsarkitektur. Det kan vara genom:

 • Förmågemodellering
 • Vintergatan
 • Informationsmodellering
 • Processkartläggning
 • Kartläggning av värdeflöden
 • Nulägesanalyser
 • Roadmaps

Våra konsulter delar gärna med sig av sin kunskap. Därför erbjuder vi även kompetensutveckling inom verksamhetsarkitektur. Idagsläget i form av utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt samt kurser i Vintergatan. Se hela vårt utbud av kurser och utbildningar.

Svar på några vanliga frågor

 • Verksamhetsarkitektur är hur verksamhetens olika delar it, processer, informationsflöden, kundresan, affären och affärsstrategin samverkar för att leverera sitt värde till kunder och intressenter. Genom sin verksamhetsarkitektur kan man designa sin organisation på ett strategiskt och systematiskt sätt med syftet att effektivisera, minska kostnader och främja innovation.
 • Verksamhetsarkitektens centrala roll är framförallt att stötta verksamhetens förändringsprocess . Verksamhetsarkitekten använder olika verktyg för att kartlägga och förstå verksamhetens alla delar, och hur de samverkar: it, processer, informationsflöden, kundresan, affären, affärsstrategin och omvärlden. Utifrån den kunskapen är man som verksamhetsarkitekt med och skapar förutsättningar för snabbfotad verksamhetsutveckling.

IRM:s kunder om Vintergatan

Vintergatan är ett sätt att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet. Vintergatan skapar översikt och insikt, bättre beslutsunderlag och i förlängningen ökat kundvärde. Hör vad några av våra kunder har att säga om Vintergatan

Är du intressad av att veta mer om hur IRM:s verksamhetsarkitekter kan hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.