Verksamhetsarkitektur

För att snabbt kunna möta nya behov och krav från era kunder. Verksamhetsarkitektur möjliggör en snabb och effektiv verksamhetsutveckling, åstadkommer hög informationskvalitet och säkrar att rätt system stödjer verksamheten.

  • Förutsättningen för att kunna prioritera rätt i en komplex verksamhet
  • Gör det möjligt att snabbt möta nya krav och förväntningar från omvärlden
  • Ett helhetsgrepp om verksamhetens informationshantering, processer och it-system
Glada kollegor

Accelerera verksamhetsutveckling

Verksamhetsarkitektur handlar om att skapa insikter och att skapa användbar kunskap för att ta fram scenarios, fatta kloka beslut och integrera nya lösningar.

Produktlivscykler blir allt kortare, nya konkurrenter dyker upp, nya samarbeten inleds och värdeerbjudanden sammanflätas mellan organisationer. Verksamheter behöver därför bli bättre på att anpassa sig efter nya kundkrav, snabbt byta inriktning, justera och nyutveckla. Men hur fattar man beslut som leder i rätt riktning? Hur sammanfogar man olika typer av information och jämför analyser på bästa sätt?

Ett framgångsrecept som vi på IRM arbetar med heter Vintergatan.

Vintergatan är ett sätt att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet. Vintergatan skapar översikt och insikt, bättre beslutsunderlag och i förlängningen ökat kundvärde.

IRM:s kunder om Vintergatan

Hör vad några av våra kunder har att säga om Vintergatan
Bokomslag Vintergatan din verksamhetskarta

Litteratur

Köp boken om Vintergatan

Vintergatan – din verksamhetskarta ger dig en inblick i vad konceptet Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta Vintergatan tillför verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör. Boken finns även översatt till engelska.

Köp boken i vår webbutik

Är du intressad av att veta mer om hur IRM:s verksamhetsarkitekter kan hjälpa dig?

Henrik Friberg Verksamhetsutvecklare och ansvarig för IRM:s tjänster inom verksamhetsarkitektur