Verksamhetsarkitektur

För att snabbt kunna möta nya behov och krav från era kunder. Verksamhetsarkitektur möjliggör en snabb och effektiv verksamhetsutveckling, åstadkommer hög informationskvalitet och säkrar att rätt system stödjer verksamheten.

  • Förutsättningen för att kunna prioritera rätt i en komplex verksamhet
  • Gör det möjligt att snabbt möta nya krav och förväntningar från omvärlden
  • Ett helhetsgrepp om verksamhetens informationshantering, processer och it-system
Glada kollegor

Säkra att varje operation i verksamheten stöttar affärsmålen, är ändamålsenlig och att den skapar nytta för kunder och partners.

Produktlivscykler blir allt kortare, nya konkurrenter dyker upp, nya samarbeten inleds och värdeerbjudanden sammanflätas mellan organisationer. Varpå verksamheter snabbt behöver kunna anpassa sig, justera riktning och nyutveckla. Då ger verksamhetsarkitekturen en stark fördel: en stabil grund för effektiv verksamhetsutveckling.

IRM:s verksamhetsarkitekter hjälper sina kunder med allt från att bygga upp en arkitekturfunktion från scratch till alla delar av förvaltning och utveckling av en verksamhetsarkitektur. Det kan vara genom:

  • Förmågemodellering
  • Vintergatan
  • Informationsmodellering
  • Processkartläggning
  • Kartläggning av värdeflöden
  • Nulägesanalyser
  • Roadmaps

Våra konsulter delar gärna med sig av sin kunskap. Därför erbjuder vi även kompetensutveckling inom verksamhetsarkitektur. Idagsläget i form av utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt samt kurser i Vintergatan. Se hela vårt utbud av kurser och utbildningar.

IRM:s kunder om Vintergatan

Vintergatan är ett sätt att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet. Vintergatan skapar översikt och insikt, bättre beslutsunderlag och i förlängningen ökat kundvärde. Hör vad några av våra kunder har att säga om Vintergatan
Bokomslag Vintergatan din verksamhetskarta

Litteratur

Köp boken om Vintergatan

Vintergatan – din verksamhetskarta ger dig en inblick i vad konceptet Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta Vintergatan tillför verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör. Boken finns även översatt till engelska.

Köp boken i vår webbutik

Är du intressad av att veta mer om hur IRM:s verksamhetsarkitekter kan hjälpa dig?

Henrik Friberg Verksamhetsutvecklare och ansvarig för IRM:s tjänster inom verksamhetsarkitektur