Vintergatan

En verksamhetskarta och ett sätt att arbeta med verksamhetsarkitektur för att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet. Ett verktyg som ger dig översikt och insikt, bättre beslutsunderlag och i förlängningen ökat kundvärde.

  • Skapa samsyn baserad på fakta
  • Se utvecklingsbehov
  • Visualisera scenarier
  • Skapa bättre beslutsunderlag

Case

En karta, en modell och en metod

IRM har arbetat fram en metod och en modell, en  verksamhetskarta som innehåller alla de perspektiv vi behöver för att kunna analysera nuläget och se hur olika scenarier påverkar verksamheten. Vi kallar den Vintergatan

Vintergatan som metod och modell är effektiv. Den är mycket användbar för att visa och analysera komplexiteten i en stor verksamhet. Den pågående digitala transformationen innebär att verksamheten står inför stora förändringar och nya affärsmodeller uppstår. Vintergatan är modellen som leder oss rätt på förändringsresan!

Christina Reinsson på Skatteverket

Ett bättre beslutsunderlag

Vintergatan visualiserar en organisations olika funktioner som förmågor i ett cirkulärt, kretsloppsliknade system. Den ger en tydligare, kraftfullare överblick och bättre kapacitet att navigera och arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling inom organisationen. Vintergatan är också en metod som förenklar den del av verksamhetsarkitekturarbetet som visas upp mot verksamheten och bidrar till förståelse för de konsekvenser ett förändringsarbete kan få för andra delar organisationen.

IRM:s kunder om Vintergatan

Vill du veta mer om Vintergatan?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.