Informationsarkitektur

Vi hjälper alla typer av verksamheter att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera sitt logiska informationsbehov.

Genom att bygga en informationsarkitektur skapar vi ett smidigare informationsflöde, och en effektivare verksamhet.

  • Ger översikt och insikt i den information ni hanterar
  • Analyserar verksamheten utifrån informationsperspektivet
  • Skapar smartare informationsflöden för en effektivare verksamhet
Glada kollegor

Nya tekniker ger nya möjligheter

Vår information behöver vara tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.  Vi behöver ha koll på var data skapas, hur den transporteras, transformeras och används. Vi behöver säkra att dagens och framtidens behov av data tillgodoses.

Nya tekniker ger fantastiska möjligheter men ställer också ännu hårdare krav på företags informationshantering. Grundmaterialet för t.e.x AI och Machine Learning är stora mängder kvalitativt data.

Nya lagar och regelverk kräver en överblick och förståelse över sin informationshantering som många bolag inte har idag. Att leva upp till dessa regelverk blir extremt mödosamt och kostsamt om man initialt inte har den överblick som krävs.

Utbildning

Lars Gunnarsson Informationsarkitekt

Vill du veta mer om vad IRM:s informationsarkitekter kan göra för din verksamhet?

Lars Gunnarsson
Ansvarig för IRM:s tjänster inom informationsarkitektur