Informationsarkitektur

Vi hjälper alla typer av verksamheter att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera sitt logiska informationsbehov.

Genom att bygga en informationsarkitektur skapar vi ett smidigare informationsflöde, och en effektivare verksamhet.

  • Ger översikt och insikt i den information ni hanterar
  • Analyserar verksamheten utifrån informationsperspektivet
  • Skapar smartare informationsflöden för en effektivare verksamhet
Glada kollegor

Informationsarkitektur ger en grund för hela organisationens hantering och utnyttjande av data. Inte minst då det gäller utveckling av nya sätt att använda data.

Den smyger sig ofta på: röran av data och begrepp. När det är dags att byta ut det centrala affärssystemet, eller implementera en ny datatjänst, kanske lägga grunden för ett Business Intelligence-program eller få kontroll på sina kunddata. Det är först då man upptäcker bristerna i hanteringen av verksamhetens data och det är hög tid att se över sin informationsarkitektur.

IRM:s informationsarkitekter ”makes sense of any mess” (som Abby Covert sa). I klartext kan det handla om att:

  • Kartlägga vilka data vi hanterar, eller behöver hantera. Vad de representerar för företeelser som verksamheten behöver hålla reda på, liksom företeelsernas egenskaper och relationer.
  • Kartlägga hur centrala datamängder skapas, fångas, lagras, distribueras, hanteras och används.
  • Ge förslag på vad man behöver förbättra och på vilket sätt, för att hantera data och komma till rätta med brister.
  • Etablera ett tydligt och effektivt gemensamt språk för de företeelser som representeras av data, inklusive företeelsernas egenskaper och verksamhetsregler.

Vi erbjuder även kompetensutveckling inom informationsarkitektur: En tvådagarskurs i informationsmodellering samt en certifierande utbildning för informationsarkitekter.

Porträtt Lars Gunnarsson

Vill du veta mer om vad IRM:s informationsarkitekter kan göra för din verksamhet?

Lars Gunnarsson
Ansvarig för IRM:s tjänster inom informationsarkitektur