Vintergatan – verksamhetskartan som accelererar innovation och förändring

Vintergatan navigerar en verksamhet från strategi till reellt genomförande. Den knyter samman andra arkitekturmodeller så att alla komplexa samband mellan system, processer och förmågor blir lättöverskådlig för hela verksamheten, oavsett bransch. Med Vintergatans hjälp går det att synkronisera en mängd skilda resurser i en viss önskad riktning.

Hela idéen för Vintergatan uppstod genom ett starkt behov av att få verksamheter att holistiskt bli mer organiserade och effektiva. Metoden har utvecklats av IRM i samarbete med ett trettiotal andra företag med visionen att verksamheter ska snabbt kunna svara på och bryta ner komplexa frågor som kan uppstå i verksamheten. Vintergatan är en karta över en verksamhet som visar vad verksamheten gör i vilken ordning, vilka it-system man använder då man utför detta arbete, vilken information som skapas var och som behöver förmedlas till andra, samt hur man interagerar med sina kunder och partners. Allt i en och samma bild.

Vintergatan är mer än bara en karta

För fem år sedan började Cecilia Nordén. Hon har arbetat med affärsstrategier och verksamhetsarkitektur sedan 1997. Cecilia anser att modellen är oerhört kraftfull. Även Thomas Larsson som är verksamhetsarkitekt på IRM har sett vad modellen kan göra för kunderna.

Att ha en karta över verksamheten är intressant, men det riktigt spännande kommer då vi börjar använda kartan som grund för att göra analyser. På kartan kan vi visualisera frågor som: vilka projekt som pågår var, var vi har problem idag, vad vi lägger våra pengar på, önskemål från kunder eller var ny teknologi skulle ge störst nytta. Genom att visualisera dessa typer av frågeställningar på ett och samma sätt kan vi jämföra dessa på ett liknande sätt och upptäcka fler saker som behöver hanteras.

Innovation handlar mindre om idén i sig och mer om tiden det tar att omsätta den till något som når ut till kunderna så fort som möjligt, med en effektiv process på insidan. Vintergatan är ett ovärderligt verktyg för att föra rätt diskussioner om hur detta ska gå att realisera samt göra ”reality check” på vad som är möjligt eller inte, berättar Cecilia.

En bild alla kan relatera till

–Vi skapar en gemensam bild, en verksamhetskarta som alla enkelt kan arbeta med. Vi använder liknelsen med en karta för att det är lätt för en organisation att relatera till på ett pedagogiskt sätt. Många verksamheter använder ibland svåra termer och då blir det oåtkomligt för många. Det var det som attraherade mig att börja jobba på IRM med Vintergatan för att jag kunde verkligen applicera och förklara metoden för mina kunder oavsett vilka utmaningar de stod inför, berättar Thomas. Cecilia tillägger:

–Visionen för IRM är att växa starkt inom Vintergatan för vi ser att det finns ett skriande behov för verksamheter att få en gemensam bild av hur deras verksamhet fungerar idag. Många har tagit till sig vikten av gemensamma visioner och mål, men om alla börjar den resan på helt olika platser, pga sin egen syn på hur verksamheten fungerar idag, så blir effekten att alla rusar iväg enligt sin egen väg och vi får svårt att tillsammans nå uppsatta mål. Thomas fortsätter:

–Jag har en önskan om att vi inte ska dela upp allting i så hårda block som vi gör idag till exempel it-arkitekter, UX-specialister och så vidare. Idag känns det som att det är olika discipliner som cirkulerar omkring och min vision är att vi bör sluta med det och komma överens om åtminstone ett sätt att se på verksamheten tillsammans, det är min ödmjuka syn.

Etablera Vintergatan i din verksamhet

Tillsammans ett nytt sätt att arbeta med er verksamhetsarkitektur. Med utgångspunkt från Vintergatan uppnår vi samsyn, skapar bättre beslutsunderlag samt ökar förändringstakten och kundvärdet. Vi utvecklar former för att förstå och använda nya mönster kring förmågor och produkter/tjänster samt de olika tidsperspektiven.

Kontakta oss så tar vi en snabb titt på vilka utmaningar din verksamhet har och hur Vintergatan skulle kunna göra nytta.

22.11.02

Är du intressad av att veta mer om Vintergatan?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så hör vi av oss.