IRM CIAM

En all inclusive Customer Identity Access Management-lösning som ökar säkerheten i digitala samarbeten och förenklar hanteringen av konton och behörigheter

  • Klarar mycket stora belastningar
  • Fokus på användarupplevelsen
  • Multi-tenant för kunden, inte för leverantören

IRM CIAM är en systemlösning som ökar säkerheten i digitala samarbeten och förenklar hanteringen av konton och behörigheter, samtidigt som det ger din kund en riktigt smidig digital upplevelse.

När man vill samarbeta digitalt med sina leverantörer, kunder, partners och andra intressenter krävs det i regel någon form av inloggningssystem och hantering av behörigheter. Olika användare ska ha olika rättigheter i systemet. Det vanligaste är då att man skapar en databas med användarnamn, lösenord och behörighetsnivåer för användarna. Låter enkelt, men det skapar i längden en rad problem:

  • Stor säkerhetsrisk då volymen av användarkonton som varje enskild person hanterar idag är så stor att lösenorden tenderar att bli alltför enkla. Vilket i sin tur gör individen och användardatabasen sårbar för en attack  Har du kontrollerat om ditt lösenord är känt där ute?
  • Tung administration med att hålla användarkatalogen i alla tjänster uppdaterade i takt med att nya användare kommer till, likväl som att ta bort konton efter personal som slutar eller att ändra behörighet för anställda som byter roll.
  • GDPR Organisationer tappar kontroll över alla online-tjänster som de anställda använder och vilken användardata som finns lagrat var.

IRM CIAM enklare och säkrare

IRM CIAM är en Customer Identity Access Management lösning. Det innebär att systemet erbjuder ett flertal funktioner på olika nivåer för att hantera problemen ovan. Det innebär också att era kunder och samarbetspartners inte behöver ställa kraven på er. Ni kan istället vara proaktiva och hjälpa dem genom att ta bort alla problem med säkerhet och hantering av behörigheter och ge alla inblandade en riktigt smidig digital upplevelse. Dessutom minskar ni era egna risker genom att ni inte längre behöver hantera känsliga användaruppgifter och lösenord.

Inte bara ett inloggningssystem

Utöver att vara en single-sign-on-lösning så erbjuder IRM CIAM ett inbyggt stöd för hur era tjänster loggar in användare så att de bara får till gång till de resurser de är berättigade till.

IRM CIAM gör det enkelt för era kunder att anropa era API:er på ett säkert sätt samtidigt som användarna får en riktigt smidig digital upplevelse. Exempelvis genom att de kan utnyttja sin befintliga digitala identitet i alla er tjänster och system. Samma identitet kan på ett säkert sätt användas inom flera olika organisationer då IRM CIAM integrerar mot de flesta externa inloggningstjänster. I och med att kunderna själva administrerar sina identiteter och behörigheter blir supportbehovet gentemot er minimalt.

Era kunder behöver således inte göra någon hantering i era tjänster när deras anställda börjar, slutar eller byter position. Administrationen är där den hör hemma: i kundens egna användarkatalog. Det innebär också att ni obehindrat kan skala upp antalet användare utan att tappa greppet om behörigheter och säkerheten.

Dessutom är IRM CIAM plattformsoberoende och kan driftas i valfritt moln i valfri region, eller på egna servrar.

IRM CIAM är till skillnad från många andra liknande tjänster en multi-tenant för kunden istället för en multi-tenant för leverantören.

Digitala samarbeten ställer krav

Många stora organisationer har idag börjat ställa krav på att deras samarbetspartners tjänster ska stödja Single-sign-on (SSO) för att komma till rätta med en del av dessa utmaningar. Men SSO systemet löser oftast inte utmaningen med att ge användarna rätt behörigheter. Problemet är dessutom lika stort för mindre organisationer, även om de inte har mognaden ännu för att kunna ställa rätt krav på er.

Inom en relativt snar framtid kommer många organisationer påbörja single sign-on-projekt mot molntjänster, leverantörer och samarbetspartners. Se då till att ni inte är en del av deras problem, utan en del av lösningen. Eric Quist, lösningsarkitekt och systemutvecklare

Vad funderar du på nu?

Har du frågor eller funderingar kring det du läst eller system för inloggning och behörigheter i stort? Tveka inte att kontakta oss. Vi gillar att dela med oss av vår kunskap. Du kan alltid ringa på 08-585 011 00 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.

Eric Quist Lösningsarkitekt

Vill du veta mer om IRM CIAM?

Eric Quist
Lösningsarkitekt och systemutvecklare