Har ni packat er prepperbox?

Krisberedskap för verksamheter

Vi hjälper er att få koll på er förmåga att ta hand om era data och att fortsätta leverera i händelse av en kris

Hur agerar din verksamhet i en händelse av kris eller krig?

Idag är världsläget sådant att man både som privatperson och verksamhet bör ha en viss krisberedskap. Det är viktigt att tänka igenom hur man kan påverkas av olika kriser, och att ta fram en plan för hur man kan hantera dem. Vår minister för civilt försvar, Carl-Oscar Bohlin, sa bland annat följande på Folk och försvar i januari 2024: ”Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Alla har mandat planera, öva och vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt ansvarsområde. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi.”

Har du funderat över hur din verksamhet kan förbereda sig för kris eller, i värsta fall krig? Om inte: Sätt igång, vi hjälper er!

Politiskt är allt inte färdigutrett, all ny lagstiftning är inte på plats, och all finansiering heller inte fastlagd, men uppbyggnaden av totalförsvaret är inte ett projekt som väntar på slutbesiktning innan driftsättning. Så för att komma igång kommer här några frågor som kan vara bra att ställa sig:

 • Vad kan hända?
 • Vilka delar av vår verksamhet är mest sårbara?
 • Vad ska vi prioritera?
 • Har vi analoga processer om våra IT-stöd går ner/ blir hackade?
 • Hur ser våra back-up rutiner ut?
 • Var hanterar vi känslig information?
 • Vad gör vi och vad gör våra partners i det totala värdeflödet?
 • Vilka handlingsplaner ska vi börja med att ta fram?
 • Behöver vissa roller utbildas?
 • Vilka delar behöver vi öva?
 • Behöver vi förbereda ett samarbete med andra resurser än de vi har idag?

Bra frågor men hur tar vi reda på svaren?

För att veta vilka verksamhetsförmågor vi behöver utveckla, måste vi först få en bra koll på: Vad vi gör, vad våra partners gör, vilka it-stöd som används var, vilken information vi måste kunna förmedla mellan olika delar, hur vi interagerar med våra kunder mm. En karta över det är en bra start. Utifrån den kan vi diskutera frågorna och se var det kan bli problem och vilka arbetsrutiner vi behöver för att kunna fortsätta vara verksamma i händelse av en kris.

Sedan är det dags att starta projekt för att genomföra den verksamhetsutveckling man ser som nödvändig.

IRM:s konsulter kan guida din verksamhet igenom alla dessa faser då ni ska kunna bygga upp er krisberedskap.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!