Informationsarkitekten Peter Tallungs tankar har genererat 100 artiklar om informationsarkitektur

Under drygt 3 års tid har Peter Tallungs skrivit ner sina tankar kring ämnet informationsarkitektur i en serie artiklar. Nu kan vi räkna till 100 stycken!

Peters alla artiklar utgör unik kunskapskälla och ett fantastiskt diskussionsunderlag för alla med intresse för informationsarkitektur och informationsmodellering.

Vi är stolta över att vara en plattform där både erfarna experter och nyfikna nybörjare kan få nya perspektiv och finna ny kunskap. Vårt mål är inte bara att sprida information. Vi vill också skapa en gemenskap av likasinnade som strävar efter att förstå och utveckla förmågan att hantera data.

Så, om du vill dyka djupare ner i ämnet och låta dig inspireras av Peters Tallungs artiklar:  följ denna länk och utforska vårt bibliotek av artiklar.

Det är troligt att du kommer att lära dig något nytt och kanske till och med bli inspirerad till att ta nya tag i utvecklingen av den centrala resurs av information och data som alla våra verksamheter besitter.

Tack för att du är en del av vår resa. Vi ser fram emot att fortsätta dela kunskap och uppmuntra tillväxt inom informationsarkitektur och modellering med dig och alla likasinnade.