Authway är en all-inclusive Customer Identity Access Management-lösning

Äntligen! Nu finns en all-inclusive Customer Identity Access Management (CIAM)-lösning som ökar säkerheten i digitala samarbeten och gör hanteringen av konton och behörigheter väldigt enkel.

När man ska samarbeta digitalt med sina leverantörer, kunder, partners och andra intressenter krävs det i regel någon form av inloggningssystem och behörighetshantering.

IRM har tagit fram access management-lösningen Authway. Det är en single sign-on-lösning som klarar mycket stora belastningar samtidigt som det digitala samarbetet blir säkrare och smidigare för alla inblandade.

Smidigheten består bland annat i att Authway har ett inbyggt stöd för hantering av behörigheter. Varje inloggad användare får tillgång till sina berättigade delar av tjänsten, utan att tjänsteleverantören behöver lägga dyrbara it-resurser på att hantera användarkonton och behörighetsnivåer.

Dessutom: Authway är plattformsoberoende och kan driftas i valfritt moln i valfri region, eller på egna servrar.

Läs mer om Authway på authway.co