IRM:s tjänstedesigner hjälper Haninge kommun i arbetet med att stärka barns språkutveckling

Tjänstedesigner från IRM leder workshop med bibliotekarier och förskolepedagoger i Haninge med syfte att ta fram idéer på hur de bättre kan främja barns språkutveckling

En vacker vinterdag i slutet av november möttes Haninges bibliotekarier och förskolepedagoger för att arbeta fram idéer på hur biblioteket kan stötta förskolor i deras uppdrag att utveckla barnens språk. För att få ut mesta möjliga av dagens workshop tog Haninge kommun hjälp av tjänstedesignerna Sigrun Tallungs och Anna-Karin Johansson från IRM.

Att utveckla samarbetet mellan förskolor och bibliotek är ett angeläget uppdrag. I en av Haninges stadsdelar talas 70 olika språk. Och i samma stadsdel har 98% av barnen aldrig besökt ett bibliotek på sin fritid.

För förskolorna är biblioteken ett uppskattat utflyktsmål och många önskar de kunde komma oftare än de gör idag. Att besöka ett bibliotek är ett sätt att få tillgång till språket och möjligheten att utveckla sina språkkunskaper. Vilket är viktigt för integration och för att kunna ta till sig kunskap. Här kan samarbetet mellan biblioteken och förskolorna lägga en viktig grund för barns språkutveckling.

Förståelse och inspiration – resultatet av en kreativ workshop

Så hur gick det på workshopen? Att döma av kommentarer från workshop-ledare och deltagare var det en kreativ dag med många bra idéer att göra verklighet av.

Ibland är det extra roligt att vara tjänstedesigner skrev Anna-Karin Johansson i sitt Linkedin-flöde vid dagens slut.

”Jag ser fram emot att se vad som kommer hända när idéerna blir verklighet. Här kommer det hända grejer, det är jag säker på! Alla jobbade på fenomenalt bra”

Tjänstedesigner Anna-Karin Johansson

”Det blev en härlig energi bland deltagarna, där det viktigaste handlade om att börja i en förståelse för hur det är att jobba på förskola och vad man har för utmaningar. När man väl förstått varandra så fullkomligt sprutade idéerna” konstaterade workshopledare Sigrun Tallungs.

Som avslutning på dagen fick deltagarna frågan vad de tog med sig från workshopen. Svaren skrevs ned på post-it-lappar som sattes på väggen. Där gick att läsa: ”Ömsesidig förståelse.” ”Förmåga att tänka utanför boxen.” ”Stor inspiration & engagemang att ta med till kollegor.” ”Nu förstår vi att vi vill samma sak!” ”Innan kände jag frustration men nu har vi hittat vägen framåt.” ”Jag tar med mig kontakter.” Jag vill bara sätta igång!” ”Jag har fått svar på allt jag var orolig för.”