Nu är de här! Sveriges första certifierade informationsarkitekter

Gruppfoto av alla certifierade informationsarkitekter

I onsdags tog 19 starka elever sig i mål efter en utbildningsresa som startade i november 2022. Vi pratar om Certifierad informationsarkitekt. Sveriges första certifierande utbildning för informationsarkitekter. 

Efterfrågan på kvalificerad kompetens inom informationsarkitektur ökar i takt med att informationen som resurs blir allt mer kritisk för företagen. Därför tog IRM:s informationsarkitekter fram utbildningen Certifierad informationsarkitekt. Den är för alla som vill fördjupa sig i ämnet och samtidigt få en kvalitetsstämpel på sin kompetens.

Vi såg ett glapp i utbudet av utbildningar för informationsarkitekter samtidigt som våra kunder allt oftare frågar efter kvalificerad kompetens inom området.

Mathias Lindkvist, huvudlärare på Certifierad informationsarkitekt

Efter en lång utbildningsresa har nu första kullen elever gått i mål. Det innebär bland annat att de:

  • kan beskriva och kommunicera information och det den representerar.
  • kan beskriva, analysera och kommunicera informationsflöden.
  • förstår vilka krav, regler samt krav på digitalisering och automatisering, ställer på verksamhetens hantering av information.
  • kan skapa arbetssätt och samarbeten för ett framgångsrikt arbete med informationsarkitektur.
  • vet hur rollen kan bidra vid olika kvalitets- och utvecklingsarbeten i verksamheten.
  • kan använda olika modeller för att bidra till bättre hantering av information.

Premiäromgången av utbildningen startade i november 2022. I april 2023 gick 19 elever i mål efter  totalt 12 kursdagar, ett antal hemuppgifter och avklarat kunskapsprov.

Många positiva reaktioner på utbildningen

Lärarna vittnar om mycket positiv feed back från eleverna. Framförallt har man uppskattat de diskussioner som uppstått i klassrummet och den handledning de fått kring de specifika utmaningar var och en har i sina egna verksamheter.

Att utbildningen Certifierad informationsarkitekt mottagits väl syns också i utvärderingen:

Lärarna är otroligt kompetenta, men också väldigt pedagogiska!

Citat från utvärderingen

Fick med mig ett bredare perspektiv av hur jag som informationsarkitekt kan bidra i olika sammanhang

Citat från utvärderingen

 

Vill du också fördjupa dina kunskaper i informationsarkitektur?

Vi levererar denna och andra utbildningar i samarbete med Dataföreningen kompetens. Se beskrivningen av Certifierad informationsarkitekt och våra andra kurser och utbildningar.

Läs om utbildningen Certifierad informationsarkitekt hos Dataföreningen Kompetens och boka din plats här.