Verksamhetsutvecklare – Vilka hattar har du?

Många färgglada hattar

Är det någon du saknar eller vill putsa upp?

Att arbeta som verksamhetsutvecklare kan se väldigt olika ut, olika dagar i olika verksamheter. Rollen har många olika ”hattar” i sin garderob. För att nämna några: workshopledarens, förändringsledarens, tjänsteutvecklarens, processutvecklarens och inte minst kommunikatörens. Är det någon du saknar eller skulle vilja putsa upp?

Att utveckla sin kompetens kan ge både motivation och karriär en skön skjuts framåt. Detsamma gäller för verksamheten du verkar inom. Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare är för dig som vill driva och uppnå konkreta och hållbara förbättringar utan att tappa fokus på kunder och andra aktörer i omvärlden.

För att kunna ta reda på om Certifierad verksamhetsutvecklare är rätt utbildning för dig så har vi spelat in ett par webbinarier: 

”Verksamhetsutvecklarens vardag och verktyg” är ett webbinarium från mars i år, där utbildningsledarna Lena Dohrnér och Johan Svärd presenterar utbildningens innehåll. Johnny Fyrman, Teamlead PMO på Södra och tidigare elev, deltar också. Han delar med sig av sina erfarenheter av att gå utbildningen, och hur det är att sedan nyttja sina nya kunskaper i den egna organisationer.

I ”Panelsamtal:Vilken väg är rätt för mig?” deltar ansvariga för utbildningarna Certifierad Chefsarkitekt, Certifierad Verksamhetsutvecklare, Certifierad Verksamhetsarkitekt samt Certifierad IT-arkitekt Master. De diskuterar och svarar på frågor om vad som skiljer de olika utbildningarna och rollerna åt.

”En bra blandning av teori och praktik. Jag har lärt mig hur jag ska ta mig framåt som verksamhetsutvecklare. Både hårt och mjukt, verktyg/metoder och en massa resonemang och övningar som tillsammans har förankrat det vi gått igenom, så att det går att använda i vardagen sen.”  – citat från tidigare deltagare Janet Ståhl.

Certifierad verksamhetsutvecklare startar 31 augusti. Programmets 12 utbildningsdagar är fördelade på sju tillfällen under hösten 2022.

Skaffa några nya hattar och putsa upp några gamla. Boka din plats på utbildningen här.

Vi kompetensutvecklar människor i samarbete med DF Kompetens.