Verksamhetsutvecklingsteamet på IRM stärks med två service designer

Service designers Sigrun och Anna-Karin framför en modell av en kundresa

IRM breddar sitt erbjudande inom verksamhetsutveckling och välkomnar två erfarna service designer till sitt team. I och med denna rekrytering stärker IRM sin förmåga att utveckla verksamheter, it-system och tjänster som ger ett högre värde både internt och för slutkunder.

IRM, känt för sin expertis inom verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och systemutveckling, har fått ett betydande tillskott genom att anställa Anna-Karin Johansson och Sigrun Tallungs, två seniora service designer.

Både Sigrun och Anna-Karin har designat tjänster och produkter med användaren i fokus under många år. Som service designer har de erfarenheter från både offentlig sektor och stora internationella företag, dagligvaruhandel och fastighetsbolag.

Stor efterfrågan på service designer idag

– Företag som har koll på sina kunders behov är de som är mest framgångsrika. Det är därför efterfrågan på service design vuxit så snabbt. Det har blivit högsta prio att veta hur man kan bli mer relevant för kunderna, helt enkelt, säger Anna-Karin.

Företag som har koll på sina kunders behov är de som är mest framgångsrika. Det är därför efterfrågan på service design vuxit så snabbt. Det har blivit högsta prio att veta hur man kan bli mer relevant för kunderna, helt enkelt

Anna-Karin Johansson, service designer

– Ytterligare en vinst är man blir mer lättrörlig. När man baserar sig på fakta snarare än hierarki kan man ta beslut längre ner i organisationen. Service designer är bra på att kondensera och sprida kunskap som blir är lätt att agera på, säger Sigrun.

– Jag vill påstå att det är den pusselbit som saknats i den agila verktygslådan – förmågan till upprepad återkoppling från användarna, fortsätter hon

Anna-Karin brinner för hållbar design och har ett stort intresse för artificiell intelligens och hur man designar för sådana tjänster. Sigrun har länge coachat organisationer som själva vill införa metoder för att arbeta med service design hos sig.

– Det kan vara korta insatser där man utforskar hur bra en idé är, eller större uppdrag om hur framtidens tjänst ska fungera. Det kan räcka med några få intervjuer för att hitta de viktigaste insikterna. Roligt är att offentlig sektor ligger så på framkant. Man vill förstå hur man kan bli mer relevant för medborgarna, förklarar Sigrun.

Service design – en naturlig del verksamhetsutveckling

– IRM är en think tank för verksamhetsutvecklare och för oss är det viktigt att vara i framkant av innovation och kundcentrerad design. Då är det ett självklart steg att inkludera service designer i vårt team för att förstärka vår förmåga att hjälpa våra kunder att utveckla tjänster som möter såväl interna användares som externa kunders behov, säger Henrik Friberg, vd på IRM Consult.

Porträtt vd och verksamhetsutvecklare Ulf Vårlid

Vill du veta mer?

Ulf Vårlid, verksamhetsutvecklare och ansvarig för IRM:s tjänster inom tjänstedesign