Verksamhetsarkitekter världen över inspireras av Vintergatan

BOC Group hjälper sina 1500 kunder världen över att arbeta effektivt med verksamhetsarkitektur. Nu har de fått upp ögonen för Vintergatan.

BOC Group stöder komplexa organisationer med effektiva verktyg för verksamhetsarkitektur. Bland deras produkter kan nämnas Business Process Management Suite ADONIS, Enterprise Architecture Suite ADOIT och ADOGRC för Governance, Risk & Compliance.

Inspirerade av verksamhetsmodellen Vintergatan och Cecilia Nordéns bok The Milky way map har BOC Group tagit fram en gratis-mall för att lätt kunna komma igång och rita upp en visuell bild av verksamheten och hur den opererar. I och med att den är digital och enkelsidig blir den lätt att samarbeta kring.

Genom att visualisera och analysera organisationens struktur på en enda sida, underlättar den delning av kunskap och främjar snabbare beslutsfattande.

Mallen som är byggd på BOC Groups egen notation Enterprise Architecture Suite ADOIT möjliggör för fler att skapa och anpassa Vintergatans kartor digitalt.

Ladda ner din gratis ”cheat sheet”