Vintergatan – din verksamhetskarta

Vintergatan – din verksamhetskarta

En bok om hur man kan navigera i och utveckla en verksamhet med full kontroll.

Vintergatan – din verksamhetskarta ger dig en inblick i vad konceptet Vintergatan är, hur modellen tas fram och ska läsas, samt vilken nytta den kan tillföra verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör.

Produktlivscykler blir allt kortare, nya konkurrenter dyker upp, nya samarbeten inleds och värdeerbjudanden sammanflätas mellan organisationer. Verksamheter behöver därför bli bättre på att anpassa sig efter nya kundkrav, snabbt byta inriktning, justera och nyutveckla. Men hur fattar man beslut som leder i rätt riktning? Hur sammanfogar man olika typer av information och jämför analyser på bästa sätt?

I boken förklaras enkelt och pedagogiskt hur du med hjälp av Vintergatamodellen skapar en egen verksamhetskarta att navigera efter. Vintergatankartan hjälper dig att tydliggöra hur verksamheten stöttar sina kunder, hur den påverkas av olika interna utvecklingsinitiativ och beslut. Vintergatan möjliggör bättre beslutsunderlag och åstadkommer därmed snabbare förändring i verksamheten.

Boken är översatt till engelska och heter då ”The Milky Way – Map, navigate and accelerate change”.

Pris: 450:-

Lägg i varukorg

Do you want to buy the book but find it hard to understand Swedish?

Let us help you! Just send an e-mail to info@irm.se and we'll sort it out.