Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Verksamhetsarkitekten är en viktig pusselbit för företag som vill skapa en effektiv organisation och bedriva strategisk digitalisering i en tid av snabba förändringar.

Så vad gör en verksamhetsarkitekt? – Att arbeta som verksamhetsarkitekt är att arbeta med helheten. Rollen är central och finns i skärningspunkten mellan affären, it-strategi, informationsflöden och processer.

Uppgiften är att forma och förbättra hur organisationer fungerar, utvecklas och uppnår sina mål. Man skapar förutsättningar för snabbfotad verksamhetsutveckling helt enkelt.

Ok så ”enkelt” är det kanske inte. Eftersom rollen spänner över många verksamhetsområden och framför allt gör nytta i komplexa verksamheter.

Det här gör en verksamhetsarkitekt

Som verksamhetsarkitekt är du brobyggaren mellan affär, verksamhet (hur vi gör saker) och it. det innebär bland annat att urforma arkitekturplaner och riktlinjer för att stödja organisationens strategiska mål. Man dokumenterar och analyserar förmågor, processer och informationsflöden samt definierar systemintegrationer som stödjer affärsoperationerna.

Allt detta arbete genererar värdefull kunskap om verksamheten. Kunskapen formaliserar verksamhetsarkitekten i olika typer av verksamhetskartor och modeller. För att säkerställa att den kunskap man har är aktuell behöver man samarbeta med många olika intressenter i organisationen. Det innebär också att man som verksamhetsarkitekt behöver ”agera” kommunikatör för att alla ska ha en gemensam bild av läget och samsyn kring vart man är på väg.

Vad behöver en verksamhetsarkitekt kunna?

En verksamhetsarkitekt behöver ha en rad olika färdigheter och kunskaper göra ett bra jobb. Här är några av de viktigaste kompetenserna:

Teknisk kunskap
Grundläggande förståelse för it-infrastruktur, mjukvaruutveckling, databaser och andra teknologiska system är viktigt, eftersom verksamhetsarkitekter ofta behöver integrera affärsstrategier med IT-lösningar.

Affärsförståelse
God insikt i hur affärer fungerar, inklusive förståelse för affärsprocesser, värdekedjor, och kundorienterade strategier. Detta är nödvändigt för att kunna skapa lösningar som verkligen förbättrar verksamhetens prestanda.

Analytisk förmåga
Förmågan att analysera komplexa data och processer för att identifiera problem och möjligheter inom en organisation. Verksamhetsarkitekter måste kunna använda olika metoder för att göra omfattande och detaljerade analyser.

Kommunikationsförmåga
Kommunikativa färdigheter är viktigt eftersom verksamhetsarkitekter ofta behöver förmedla teknisk och komplex information på ett sätt som är förståeligt för olika intressenter, inklusive icke-tekniska personer.

Ledarskap och samarbete
Förmågan att leda projekt och samarbeta effektivt med andra teammedlemmar och avdelningar. Verksamhetsarkitekter måste ofta leda genom förändring och få andra att engagera sig i att följa de strategier och planer som utvecklats.

Problemlösningsförmåga
En verksamhetsarkitekt möter regelbundet komplexa problem som kräver kreativa och effektiva lösningar. Att snabbt kunna identifiera problem och strategiskt tänka igenom lösningar är kritiskt.

Kunskap om ramverk och metoder
Kunskaper i arkitekturramverk såsom TOGAF (The Open Group Architecture Framework) eller Zachman Framework, som hjälper till att standardisera processer och metodologier för affärs- och IT-strategi.

Arbetsmarknaden för verksamhetsarkitekter

Arbetsmarknaden för verksamhetsarkitekter är robust och växande, i och med att allt fler organisationer inser värdet av en välstrukturerad verksamhetsarkitektur. Den digitala transformationen driver efterfrågan på yrkesrollen, och erfarna verksamhetsarkitekter är högt värderade för sin förmåga att länka samman affärsmål med teknologi.

Hur blir man verksamhetsarkitekt?

För att bli en verksamhetsarkitekt bör du ha en relevant akademisk bakgrund, såsom kunskaper inom informationsteknologi, systemvetenskap eller företagsekonomi. Det är också värdefullt att ha verksamhetskunskaper från minst en verksamhet. Erfarenhet från projektledning, affärsanalys eller liknande roller är också värdefull.

Du kan utbilda dig och bli certifierad verksamhetsarkitekt, exempelvis genom Dataföreningen Kompetens. Läs beskrivningen för utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt.

Läs mer om verksamhetsarkitektur