Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Navigera och utveckla med full kontroll. Denna grundkurs i metoden och modellen Vintergatan, lär dig ta fram en översiktlig bild över hela eller delar av din egen verksamhet i en förmågekarta. Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera olika perspektiv i en och samma karta. Vi kallar den Vintergatan.

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd olika analyser, som i sin tur utgör ett förbättrat beslutsunderlag.

Vintergatan är en fantastiskt pragmatisk väg till EA. Den är systematisk och fylld av praktiska tillvägagångssätt för att ge läsaren verktyg att skapa klarhet i sin komplexa verklighet. Detta är den enda modell som fungerar både operativt och på styrelsenivå.

Grundkursen ger dig teorin bakom Vintergatan, konkreta verktyg för hur du bygger upp din Vintergata och många tips och trix som kommer av stor erfarenhet av olika typer av verksamheter och organisationer. Under de praktiska övningarna arbetar du fram din egen karta, med stöd av kursledarna.

Kursen ger dig:

 • en Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet, som visar på sammanhang både på övergripande och mer detaljerade nivåer.
 • förmågan att synliggöra värden.
 • kunskap i hur du tar fram snabba analyser utifrån Vintergatan.
 • en unik översikt över produktlivscykler.
 • unik översikt över verksamhetens leveranser.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar (2+1). I avgiften ingår kurslitteratur; boken Vintergatan – din verksamhetskarta. Under kursdagarna varvas teori kring metoden med mycket praktiskt arbete där deltagarna bygger upp en Vintergata över sin egen verksamhet.

För vem?

Grundkurs Vintergatan – skapa din verksamhetskarta riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Ledare/chef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Affärsutvecklare

Aktuellt kursdatum

3 kursdagar

BOKA HÄR*

*Företagsintern utbildning i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: Offert

ikon

Distanskursen äger rum online

 • Cecilia Nordén Verksamhetsarkitekt

  Kursledare

  Cecilia Nordén

  Cecilia är verksamhetsarkitekt och arbetar med allt från, strategier, IT-kravställning, affärs och, IT-utveckling till ekonomi. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar.

 • Thomas Larsson Verksamhetsarkitekt

  Kursledare

  Thomas Larsson

  Thomas har många års erfarenheter av stora IT-projekt och programledning med fokus på helheten och slutmålet. Thomas är även författare till boken "Lat men effektiv".