Certifierad verksamhetsarkitekt

Människor i möte diskuterar

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

På utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt lär du dig att kartlägga och förstå verksamhetens alla delar, och hur de samverkar: it, processer, informationsflöden, kundresan, affären, affärsstrategin och omvärlden. Utifrån den kunskapen är man som verksamhetsarkitekt med och skapar förutsättningar för snabbfotad verksamhetsutveckling. 

När affärsutvecklare, it-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – det är då man behöver  en verksamhetsarkitekt. Eftersom att arbeta med verksamhetarkitektur är att arbeta med helheten; verksamhetsarkitekten uppgift är att se till att olika verksamhetsutvecklingsinitiativ och it-satsningar går i den riktning som verksamheten strävar.

Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt lär dig att förstå och arbeta med flera olika perspektiv: kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen. Du får metoder och verktyg för att stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig.

Verktygen du får på utbildningen är universella och funkar oavsett vilken bransch ni är i. Genom övningar lär du dig nyttja dem direkt i din organisation, handledd av seniora verksamhetsarkitekter.

”Denna kurs är av yttersta kvalitet och är en otroligt viktig pusselbit för företag som vill skapa en effektiv organisation och bedriva intelligent digitalisering i en tid av snabba förändringar.”

Samuel Forsberg, 2020

Ett mycket uppskattat verktyg du får med dig i utbildningen är kunskap i hur du kan arbeta med en så kallad ankarmodell.  Ankarmodellen knyter samman alla perspektiv och blir en pedagogisk bild av hur hela verksamheten levererar sitt uppdrag/värde till kunder och andra intressenter. Den är också ett verktyg för att göra nödvändiga analyser. Analyser som blir viktigt beslutsunderlag i prioriteringen av olika utvecklingsinitiativ.

Teori och verklighet varvat med övning

Utbildningen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Det innebär att du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Vår utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Längs utbildningens gång följer ett antal grundprinciper. Det handlar i grunden om att ta sig an komplexa problem och att stödja lärande inom och utanför verksamheten.

Innehåll

Certifierad verksamhetsarkitekt omfattar affärs-, informations-, process- och förmågemodellering (Vintergatan), samt flera olika analysverktyg för att kunna visa på hur de olika delarna i verksamheten påverkar varandra.

Innehållet sträcker sig över områden:

 1. Verksamhetsarkitektens verktygslåda
 2. Hur verksamhetsarkitekten stödjer förändringsprocessen och gör den mer lättrörlig
 3. Arkitekturförmågan som bygger på utforskande och kontinuitet

Efter avslutad utbildning har du:

 • redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan olika verksamhetsområden och parter, i och utanför din verksamhet.
 • verktyg för att ta dig an komplexa problem.
 • verktyg för att bygga upp kunskap om din verksamhet, för din verksamhet.
 • förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap.
 • inblick i hur du skapar samsyn och insikter genom att etablera ankarmodeller som kombinerar flera perspektiv.
 • verktyg för att stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig.
 • kunskap i att bygga upp verksamhetens arkitekturförmåga.

Utbildningens upplägg

Studietiden omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader. Mellan avsnitten utför man enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

I priset ingår kursdokumentation och mat. Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften.

Om ni är flera från samma företag som vill gå så erbjuder vi möjligheten att få en företagsanpassad kurs. Kontakta oss eller Dataföreningen kompetens för offert.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller flera verksamheter.

Certifiering

Precis som namnet Certifierad verksamhetsarkitekt antyder, så ges möjlighet till certifiering; DFK-CVA. Det innebär att deltagande i utbildningen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, kan få stor nytta av denna utbildning. Kanske är din roll idag något av följande:

 • Verksamhetsutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Processutvecklare
 • Strategiansvarig
 • Projektledare
 • CIO

Aktuellt kursdatum

21 augusti - 6 december 2024

Ett 12-dagars program

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 98 950 SEK exkl moms - ev internatkostnad tillkommer vid övernattning

ikon

Kursen äger rum i Stockholms län

 • Cecilia Nordén Verksamhetsarkitekt

  Utbildningsledare

  Cecilia Nordén

  Cecilia är verksamhetsarkitekt och utbildare, och arbetar med allt från, strategier, IT-kravställning, affärs och, IT-utveckling till ekonomi. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar.

 • Torbjörn Olsson Verksamhetsarkitekt

  Utbildningsledare

  Torbjörn Olsson

  Torbjörn är verksamhetsutvecklareoch utbildare, och arbetar med affärs-, verksamhets- och produktutveckling samt förändringsledning.

 • Porträtt Marie Bender verksamhetsarkitekt

  Verksamhetsarkitekt

  Marie Bender

  Marie är verksamhetsarkitekt och utbildare, och arbetar med verksamhetsutveckling. Hon har många års erfarenhet av process- och kravhantering samt informations-kartläggning. Hon har även erfarenhet av förvaltningsstyrning genom PM3 och ITIL.

Svar på några vanliga frågor

 • Verksamhetsarkitektens centrala roll är framförallt att stötta verksamhetens förändringsprocess . Verksamhetsarkitekten använder olika verktyg för att kartlägga och förstå verksamhetens alla delar, och hur de samverkar: it, processer, informationsflöden, kundresan, affären, affärsstrategin och omvärlden. Utifrån den kunskapen är man som verksamhetsarkitekt med och skapar förutsättningar för snabbfotad verksamhetsutveckling.
 • Verksamhetsarkitektur är hur verksamhetens olika delar it, processer, informationsflöden, kundresan, affären och affärsstrategin samverkar för att leverera sitt värde till kunder och intressenter. Genom sin verksamhetsarkitektur kan man designa sin organisation på ett strategiskt och systematiskt sätt med syftet att effektivisera, minska kostnader och främja innovation.
 • Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap med sig i bagaget, från en eller gärna flera verksamheter.

Fler kurser

Har du frågor om kursen? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!