Sveriges första certifierande utbildning för informationsarkitekter

IRMs mest seniora konsulter inom informationsarkitektur och data management har skapat Sveriges första och enda certifierande utbildning för informationsarkitekter – Certifierad informationsarkitekt. Utbildningen är tolv dagar fördelade på sex tillfällen med start i november 2022. IRM levererar utbildningen i samarbete med DF Kompetens.

Varför en Certifierande utbildning för informationsarkitekter?

Informationsarkitektur är ett kompetensområde som ligger i tiden, och i framtiden, eftersom förståelig, högkvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till att skapa en effektiv verksamhet, och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Rollen informationsarkitekt finns i många verksamheter idag och efterfrågas allt mer. Men det har saknats en kvalitetssäkrad utbildning med tillräcklig bredd och djup i ämnet. Nu har IRM:s informationsarkitekter gjort något åt det.

Vi såg ett glapp i utbudet av utbildningar för informationsarkitekter samtidigt som våra kunder allt oftare frågar efter kvalificerad kompetens inom området.

Mathias Lindkvist, informationsarkitekt och huvudlärare för Certifierad informationsarkitekt

Informationshantering är ett område inom verksamhetsarkitekturen som ägnats ganska lite utrymme i befintliga certifieringar. Samtidigt är det ett område som många företag har svårast att ta tag i. Det hamnar lätt i knät på it och man hittar inte vägar för att jobba effektivt med informationen som den kritiska resurs det är. Förmågan att göra det bra förtjänar att få större fokus och en egen kvalitetssäkrad utbildning.

För vem?

IRM har tagit fram utbildningen Certifierad informationsarkitekt för den som vill fördjupa sig i ämnet informationsarkitektur och samtidigt få en kvalitetsstämpel på sin kompetens. Föreläsarna på utbildningen är några av de bästa och mest erfarna informationsarkitekterna i Sverige. De är alla till vardags aktiva som konsulter och rådgivare i sitt ämne inom ett flertal branscher.

Nyfiken?

Se det inspelade webbinariet där två av programmets arkitekter presenterar utbildningen.

Läs utbildningsbeskrivningen