Certifierad informationsarkitekt

Gör informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har

Certifierad informationsarkitekt är en utbildning som ger dig verktyg för att beskriva och analysera verksamhetens informationsresurs samt kompetensen och metoderna för att utforma en informationshantering som är effektiv idag och flexibelt kan hantera framtida förändringar.

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Ändå är information något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är. Informationsarkitekten spelar därför en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i och träna i informationsmodellering, informationsanalys och informationsdesign – det som informationsarkitekten till stora delar jobbar med. Vi berör även ämnen som ligger i utkanten av informationsarkitektens fokus men som ställer krav på tillgänglig och kvalitativ information.

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Syfte

Som Certifierad informationsarkitekt bidrar du till att skapa strukturerad och kvalitativ information. En förutsättning för en modern datadriven verksamhet. Utbildningen syftar därför till att du ska:

 • Förstå vilken information verksamheten har och vad den representerar.
 • Förstå vilka informationsberoenden som finns och hur informationen hanteras idag samt hur man vill hantera den framöver.
 • Kunna kommunicera insikter till olika målgrupper inom och utanför den egna verksamheten.

Utbildningen ger dig

Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer och informationsberoenden.

Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet.

Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, automatisering och regelefterlevnad.

Vem borde gå?

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt. Kanske är du verksam som något av följande:

 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt eller Verksamhetsarkitekt
 • It-arkitekt
 • Data scientist
 • Business intelligence-arkitekt
 • Data steward
 • Business analyst eller Kravhanterare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemutvecklare

Förkunskaper

Det krävs inga specifika förkunskaper, endast en nyfikenhet och ett intresse för området.

Aktuellt kursdatum

15 november - 18 april 2024

Ett 12-dagars program

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 94 500

ikon

Kursen på plats

Äger rum i Stockholm, delvis på internat

 • Mathias Lindkvist Informationsarkitekt

  Utbildningsledare

  Mathias Lindkvist

  Mathias är informationsarkitekt med lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor samt kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data Warehouse-projekt.

 • Pia-Lina Andersson Informationsarkitekt

  Utbildningsledare

  Pia-Lina Andersson

  Pia-Lina är informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och som kan översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning. Hennes erfarenhet av data och informationsanalys sträcker sig från verksamhetskunskap till värdeskapande BI-lösningar för beslutsstöd, rapportering och analys, via praktiskt arbete som redovisningsekonom, controller, datamodellerare och hantering av master- och metadata, integrering och säkerhet.

 • Lars Gunnarsson Informationsarkitekt

  Utbildningsledare

  Lars Gunnarsson

  Lars är informationsarkitekt och har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning.

Fler utbildningar