Certifierad informationsarkitekt

En informationsarkitekt gör informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har

Utbildningen Certifierad informationsarkitekt lär dig beskriva, analysera och förbättra verksamhetens hantering av information.

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Trots det är information något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är.

För att kunna utveckla verksamheten i önskad riktning måste man först få ordning på sina data. I och med AI och ökad digitaliseringstakt spelar verksamhetens informationsarkitekt en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i och träna i informationsmodellering, informationsanalys och informationsdesign – det som informationsarkitekten till stora delar jobbar med. Vi berör även ämnen som ligger i utkanten av informationsarkitektens fokus men som ställer krav på tillgänglig och kvalitativ information.

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Varför ska jag gå Certifierad informationsarkitekt?

Som Certifierad informationsarkitekt bidrar du till att skapa strukturerad och kvalitativ information. En förutsättning för en modern datadriven verksamhet. Utbildningen syftar därför till att du ska:

 • Förstå vilken information verksamheten har och vad den representerar.
 • Förstå vilka informationsberoenden som finns och hur informationen hanteras idag samt hur man vill hantera den framöver.
 • Kunna kommunicera insikter till olika målgrupper inom och utanför den egna verksamheten.

Utbildningen ger dig

Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer och informationsberoenden.

Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet.

Väldigt användbart innehåll – gestaltning & erfarna tips för att ’nå fram’

Citat från utvärderingen 2022

Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, automatisering och regelefterlevnad.

Vem borde gå?

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt. Kanske är du verksam som något av följande:

 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt eller Verksamhetsarkitekt
 • It-arkitekt
 • Data scientist
 • Business intelligence-arkitekt
 • Data steward
 • Business analyst eller Kravhanterare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemutvecklare

Om ni är flera från samma företag som vill gå så erbjuder vi möjligheten att få en företagsanpassad kurs. Kontakta oss eller Dataföreningen kompetens för offert.

Förkunskaper

Det krävs inga specifika förkunskaper, endast en nyfikenhet och ett intresse för området.

Om certifikatet

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Aktuellt kursdatum

19 november - 29 april 2025

Ett 12-dagars program

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 94 500 SEK exkl moms - internatkostnad tillkommer vid övernattning

ikon

Kursen äger rum i Stockholm, delvis på internat

 • Porträtt Lars Gunnarsson

  Utbildningsledare

  Lars Gunnarsson

  Lars är informationsarkitekt med en bakgrund inom krav- och testledning. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov.

 • Lena Dohrnér Verksamhetsarkitekt

  Utbildningsledare

  Lena Dohrnér

  Lena har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering.

 • Mathias Lindkvist Informationsarkitekt

  Utbildningsledare

  Mathias Lindkvist

  Mathias är informationsarkitekt med lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor samt kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data Warehouse-projekt.

 • Informationsarkitektur handlar om att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt. Det innebär att strukturera, organisera och presentera information på ett sätt som gör den lättillgänglig, begriplig och användbar för användare. Det kan innefatta att designa informationshanteringssystem, taxonomier och metadatascheman för att underlätta åtkomst, sökning och återanvändning av information inom organisationen.

Fler utbildningar

Har du frågor om kursen? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!