5 poänger för verksamhetsutvecklare att ha en verksamhetskarta

En verksamhetskarta effektiviserar verksamhetsutvecklingen och gör den mer träffsäker

I verksamhetens ständiga ström av utvecklingsprojekt är det superviktigt att ha koll och förståelse för hur hela verksamhetens alla delar samverkar. Men i en komplex organisation upplevs det ofta som en stor utmaning. En verksamhetskarta, även kallad förmågekarta eller capability map, är då det perfekta verktyget för alla som vill ha koll och kunna optimera och utveckla sin organisation på ett effektivt sätt.

Vad är en verksamhetskarta?

En verksamhetskarta är en överskådlig och samtidigt detaljerad bild av en organisations olika förmågor och hur dessa är sammankopplade. Med kartan kan man skapa en gemensam förståelse för verksamhetens alla delar och hur de samverkar: it, processer, informationsflöden, kundresan, affären, affärsstrategin och omvärlden. Med den kunskapen har man förutsättningarna för snabbfotad verksamhetsutveckling.

Genom att analysera kartan och applicera olika scenarier kan man identifiera styrkor, svagheter och möjligheter inom organisationen. Därmed har man ett stabilt beslutsunderlag för att säkra att man utvecklar rätt saker i rätt ordning.

De 5 största poängerna med en verksamhetskarta

1. Samsyn och bättre kommunikation

En verksamhetskarta gör det möjligt för alla intressenter att få en gemensam bild och förståelse för hur verksamheten fungerar. Den visualiserar de kritiska förmågorna och deras samband, vilket gör det enklare att kommunicera strategier och förändringar inom organisationen.

2. Lättare att planera och prioritera

Genom att tydligt definiera och visualisera verksamhetens förmågor kan verksamhetsutvecklare bättre planera och prioritera resurser och initiativ. Samtidigt blir det enklare att identifiera vilka förmågor som är kritiska för att nå affärsmålen och vilka vi behöver förbättra eller utveckla.

3. Effektivare processer

En verksamhetskarta hjälper till att identifiera ineffektiva processer och flaskhalsar inom organisationen. Genom att verksamhetskartan ger en tydlig bild av hur olika förmågor är kopplade kan verksamhetsutvecklare optimera processflöden och eliminera onödiga steg, vilket leder till ökad effektivitet och minskade kostnader.

4. En mer agil och lättrörlig organisation

I en tid där förändringar sker snabbt är det viktigt att kunna anpassa sig fort och lätt. En verksamhetskarta ger en strukturerad överblick över vilka förmågor som påverkas av olika förändringar, vilket underlättar en snabb och effektiv anpassning till nya förutsättningar.

5. Bättre beslutsunderlag för investeringar och it-utveckling

Verksamhetskartor är även ett kraftfullt verktyg för att planera och motivera investeringar, särskilt inom IT. Genom att visa hur tekniska lösningar stöder och förbättrar verksamhetens förmågor, kan verksamhetsutvecklare säkerställa att IT-investeringar är i linje med affärsstrategierna.

Alla verksamhetskartor är unika

Det finns mer än ett sätt att rita upp en verksamhetskarta. Hur en verksamhets landskap ser ut och hur man vill navigera i det utvecklar man i samband med kartläggningen. På IRM har vi erfarenhet av att arbeta fram verksamhetskartor inom  en mängd olika branscher och kan guida er utifrån alla tänkbara förutsättningar och behov.

Slutsats

För att sammanfatta det hela: För verksamhetsutvecklare är en verksamhetskarta inte bara ett verktyg, utan en strategisk tillgång som ger en omfattande och detaljerad bild av organisationens inre liv. Genom att använda verksamhetskartor kan verksamheter bli mer transparenta, strategiskt planerade, effektiva och anpassningsbara. Investeringen i att skapa och underhålla en verksamhetskarta kommer att betala sig genom förbättrad verksamhetsutveckling och långsiktig framgång.

Att skapa och underhålla en verksamhetskarta innebär en jämförelsevis låg insats i tid och resurser. Den betalar av sig i längden när utvecklingen av verksamheten blir mer effektiv och träffsäker.

Vi hjälper er gärna att komma igång. Hör av dig så kan vi berätta gärna mer om hur det skulle kunna gå till.

24.05.28

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

    Mer om verksamhetskartor