För E.ON Energidistribution har förmågekartan Vintergatan blivit ett värdefullt verktyg i det strategiska förändringsarbetet

En tvådagarskurs i att använda Vintergatan och workshops med kartläggning av förmågor på hemmaplan har lett till ett nytt sätt att se på verksamheten för E.ON Energidistribution. Kristina Jacobsson, verksamhetsutvecklare, berättar hur de använder Vintergatan.

E.ON Energidistribution hade inte arbetat med IRM förut, men Kristina Jacobsson hade några år tidigare fått tips om IRM och det strategiska tänket kring förmågor. Hon hade även läst boken om Vintergatan. När hon fick veta att det fanns en kurs, kontaktade hon Cecilia Nordén, bokens författare.

– Cecilia höll i kursen och efter den mappade vi upp alla förmågor vi behöver. Det var i samma veva som vi tog fram en ny strategi, berättar Kristina Jacobsson.

En utmaning för E.ON Energidistribution var att skapa en helhetssyn på verksamheten och våra it-system och hur allt hänger ihop, i stället för att bara tänka på sitt eget eller avdelningens uppdrag.

– Vintergatan har varit viktig för att få den helhetssynen och se på vår verksamhet strategiskt uppifrån. Avdelningar som förut inte haft kontakt med varandra möts nu i de här diskussionerna. Bara det är en stor vinst.

Viktigt att få med alla fyra byggstenar

Kristina Jacobsson poängterar vikten av att få med alla fyra byggstenar – people, process, information och technology – för att lyckas med förändringsarbetet.

– Det är lätt att tänka ’vi behöver ett nytt system’, men det kan lika gärna handla om att företaget inte har den kompetens eller de data man behöver. Därför måste du titta på alla förmågor ur alla fyra perspektiv samtidigt, vilket ingår i Vintergatan-tänket.

Något som rör hela energibranschen är bristen på kapacitet i elnätet.

– Därför har vi drivit ett initiativ för att titta specifikt på hur vi ska kunna öka kapaciteten i våra nät. Då har Vintergatan varit en jättebra metod för att se vilka förmågor som påverkas och som behövs för att öka kapaciteten.

Steg två var att utvärdera varje förmåga utifrån de fyra byggstenarna:

– Räcker den kompetens vi har idag, eller behöver vi ändra den? Har vi processer som fungerar, eller behöver vi jobba på andra sätt? Den utvärderingen blev ett fantastiskt verktyg för högsta ledningsteamet, för att skapa en roadmap för förändringsarbetet.

Enkelt och visuellt verktyg

En styrka med Vintergatan tycker Kristina är att kartan är väldigt visuell, lätt att förstå och skapar igenkänning.

– Jag har ännu inte mött någon som tycker att kartan är svår att ta till sig. Poängen är att vi utgår från samma bild av verksamheten och beskriver den på samma sätt. Kartan blir en neutral grund som vi kan vara överens om, oavsett roller och avdelning. Vi får en samsyn som hjälper oss att förstå hur vi kan nå vår strategi.

 

Läs mer om IRM:s Vintergata-erbjudande och vad andra kunder har att säga om verktyget och metoden.