Informationsmodellering

informationsmodellerar-whiteboard

Lär dig att identifiera, definiera och strukturera information i modellform genom övningar. Du får lära dig teorin bakom entiteter, relationer och nycklar, och vi ger även en genomgång av informationsmodellens användning och visar på samband med processutveckling.

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap. Det möjliggör att du enklare kan kommunicera verksamhetens informationsbehov till exempelvis it-sidan, men också för att skapa helhetssyn i verksamheten. Modellering ökar även förståelsen för att information är en gemensam resurs.

Kursen ger dig:

 • grunderna i informationsmodellering.
 • förmågan att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform.
 • teorin bakom entiteter/relationer/nycklar och egenskaper
 • olika exempel på modelleringssituationer.
 • checklistor för kvalitetssäkring och granskning av modeller.
 • förståelse för informationsbehov i processer.
 • förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Kursupplägg

Kursen omfattar två dagar och bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk informationsmodellering. Du kommer att få mycket övning men också dokumentation i form av bilder och beskrivande texter från teoripassen, metodbeskrivningar och litteraturtips.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta med informationsmodellering och behöver en bra teoretisk och praktisk grund för att öka din kompetens och förmåga att bidra till din verksamhets utveckling. Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av informations arbete eller vill veta mer om hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger. Informationsmodellering riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 • Verksamhetsarkitekt
 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • It-ansvariga
 • Processutvecklare
 • Processansvariga
 • Ledare/chef

Aktuellt kursdatum

27-28 mars 2023

Se bokningssidan för senare datum

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 17950

ikon

Kursen äger rum i Stockholm

 • Lena Dohrnér Verksamhetsarkitekt

  Kursledare

  Lena Dohrnér

  Lena är verksamhetsarkitekt och har arbetat med strategiskt arkitekturarbete i många år; med införande av arkitekturfunktioner samt informations- och processmodellering.

 • Pia-Lina Andersson Informationsarkitekt

  Kursledare

  Pia-Lina Andersson

  Pia-Lina är informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och är van att översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning.