Processutveckling

Post-it-lappar som visar stegen Do Doing Done

Gå kurs i processutveckling. Lär dig att kartlägga och utveckla processer agilt utifrån kundens upplevelse!

Vill du få nya idéer och praktiska verktyg för att få fart på utvecklingen av era processer?

Med utgångspunkt från kundens upplevelse lär vi dig forma och utveckla processer som anpassas efter kundens faktiska behov, inte bara vad verksamheten internt tror är viktigt.

Kursen är till stor del ”hands-on”, vilket betyder  att tyngdpunkten ligger på praktiska övningar som genomförs i digitala verktyg. Övningarna utgår från ett case, där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade aktivitetsflöden. Vi tittar på mål och syfte för processutveckling samt analyserar idéer och problemställningar.

I och med att vi arbetar till stor del i digitala samarbetsverktyg får du samtidigt god kunskap i, och erfarenhet av, att hålla digitala workshops.

Målet med kursen är att du direkt ska kunna praktisera dina nya kunskaper i din egen verksamhet.

Jag tar med mig en bättre grund att luta mig på, men även vilken fantastisk retorik kursledare hade och engagemang. Stort +

Du lär dig:

 • att med ett enkelt modellspråk beskriva verksamhetens processer på en övergripande och detaljerad nivå.
 • använda kundresan som ett verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter som optimerar kundvärdet.
 • analysera verksamheten processer med olika tekniker och verktyg.
 • att kritiskt granska och analyseraför att hitta förbättringsmöjligheter.
 • förstå hur man skapar processer som går i linje med verksamhetens principer, mål och strategi.
 • vad som är viktigt när man planerar och genomför fysiska och digitala workshops.

Kursupplägg

Under kursens två dagar varvar vi teori och praktik. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska gruppövningar som genomförs i digitala verktyg. De större gruppövningarna varvas också med mindre reflektionsövningar för att uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursinnehåll

 • Processer i ett sammanhang – Processutveckling, inte bara processer!
 • Processkartläggning – övergripande beskrivning av våra processer
 • Ta fram en kundresa – Kundens upplevelse av våra tjänster
 • Aktivitetsflöde – bryt ner och detaljera processerna
 • Analysera ett aktivitetsflöde – metoder för att hitta förbättringar
 • Skapa framtidsbild – våga tänka nytt och stort!
 • Ta fram en realistisk imorgonprocess – skapa ett realiserbart imorgonläge utifrån analyser och visioner
 • Mål och mätning av processer  – vad är ett kvantifierat mål och varför mäta?

För vem?

Kursen vänder sig till dig som ska börja jobba, eller jobbar med processutveckling. Genom att gå kursen får du en teoretisk och praktisk grund för att bidra till utvecklingen av din verksamhet.

Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av processarbete och vill ha förståelse för hur det går till och hur vi säkrar att utvecklingen gör nytta för vår verksamhet.

Kanske är din roll någon av följande:

 • Processutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • Förändringsledare

Aktuellt kursdatum

11-12 oktober 2023

Se bokningssidan för senare datum

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 17 950

ikon

Kursen äger rum i Stockholm

 • Helena Grim Verksamhetsarkitekt

  Kursledare

  Helena Grim

  Helena har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten

 • Sofia Solberg Verksamhetsutvecklare

  Kursledare

  Sofia Solberg

  Sofia arbetar med verksamhetsutveckling och förändringsledning, gärna i gränslandet där verksamheten möter IT för att genom digitala verktyg skapa en mer effektiv och hållbar verksamhet.