Certifierad verksamhetsutvecklare

verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som ger dig förmågan att driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ utan att tappa fokus på kunder, andra aktörer och värdeströmmar.

Skaffa dig förmågan att framgångsrikt ta era utvecklingsbehov vidare till realiserade förbättringar. Denna utbildning ger dig kompetensen att driva kontinuerlig och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Jag har verkligen fått en bred bas och verktygslåda i mitt fortsatta arbete som verksamhetsutvecklare. Att varva teori med mycket praktiska övningar och diskussioner har varit väldigt bra och lärorikt.

Linda Uhlén, Polisen

Bli en kundorienterad verksamhetsutvecklare

Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer. Vi arbetar med kund/aktörsresor, förmågeanalyser, processutveckling och tjänsteutveckling där förändringsledning går som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen ger dig därmed verktyg att uppnå konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten.

Under kursdagarna varvar vi korta teoripass med praktiska övningar. Stor tyngdpunkt ligger på övningar, både i grupp och i enskilda hemuppgifter. Genom hemuppgifterna har du chansen att bedriva verksamhetsutveckling direkt i din verksamhet samtidigt som du får feedback på det du gör från några av våra mest seniora verksamhetsutvecklare.

Du får lära dig att

 • driva en verksamhetsutveckling där du kontinuerligt förändrar och förbättrar din verksamhet med fokus på olika intressenters behov
 • relatera din verksamhetsutveckling till verksamhets- och affärsstrategier
 • använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem
 • i rollen som förändringsledare, bättre förstå och möta din och andras reaktioner och beteenden, i såväl grupp som på individnivå
 • stegvis realisera förändringar samt driva kontinuerligt gemensamt lärande.

Om utbildningen

Innehållet i utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare är framtaget av IRM och levereras i samarbete med Dataföreningen kompetens.

Utbildningen bygger på en teoretisk grund, kombinerad med upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att de praktiska inslagen är många. Du får möjlighet att praktisera dina nya kunskaper direkt i din egen verksamhet genom hemuppgifter där du coachas av erfarna verksamhetskonsulter från IRM.

Om ni är flera från samma företag som vill gå så erbjuder vi möjligheten att få en företagsanpassad kurs. Kontakta oss eller Dataföreningen kompetens för offert.

Tidsomfattning

Studietiden omfattar tolv dagar fördelade på sju lärarledda studietillfällen under en period på 4-5 månader, exklusive enskilda studier.

Mellan avsnitten är det enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med hemuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

Vad ingår?

I priset ingår kurs-dokumentation, och för kursdagar på plats även lunch, kaffe och fika.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är engagerad i exempelvis: Verksamhetsförändring, Projektledning, Processutveckling, Kvalitetsarbete, Systemförvaltning, Verksamhetsanalys och Verksamhetscontrolling.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper, endast en nyfikenhet inom området.

Om certifikatet

Du certifierar dig enligt DFK-CVU. Att vara certifierad ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper. Det är även i vissa fall en nödvändighet för att kunna söka vissa tjänster. Eller som konsult få vara med i upphandlingar där kunden ställer krav på certifikat.

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande. Det innebär att du behöver avsätta tid för kursen och hantera jobbmöten och mejl etc. innan eller efter kursdagen. En förutsättning för att diskussioner och övningar ska fungera på bästa sätt uppmanas alla deltagare att ha kameran på under distanspassen.

Aktuellt kursdatum

27 augusti - 11 december 2024

Ett 12-dagars program

BOKA HÄR*

*Vi levererar utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens

Pris: 94 500 SEK exkl moms

ikon

Kursen äger rum i Stockholm

 • Johan Svärd Verksamhetsutvecklare

  Utbildningsledare

  Johan Svärd

  Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta i agila transformationer som ledare, agil coach Scrum Master och agil kravhantering.

 • Utbildningsledare

  Johanna Montalvo

  Johanna har många års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, samt att driva affärs- och verksamhetsplanering.

Fler kurser

Har du frågor om kursen? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!