Processutveckling

Lär dig kartlägga och agilt utveckla processer med kunden i fokus.

På den här kursen lär du dig att arbeta fram en kundresa och utifrån den kartlägga och analysera verksamhetens processer för att hitta effektivare sätt att arbeta på och öka kundvärdet. För att utforma verksamhetsprocesser som ger organisationen förmågan att arbeta smartare utgår vi från kundresan. Det ger oss också en förmåga att snabbt identifiera och anpassa sig till förändrade kundkrav. Du får förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Med ett stort inslag av lärande genom praktiskt arbete får du utforska och prova på en mängd verktyg och tekniker under avslappnande former. Dessa bygger på både aktuella och väletablerade metoder för verksamhetsutveckling. Ett generöst erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är ett viktigt inslag i kursen. Våra lärare ger tips och bidrar med konkreta exempel från olika verksamheter.

”Jag tar med mig en bättre grund att luta mig på, men även vilken fantastisk retorik kursledare hade och engagemang. Stort +”

Du lär dig:

 • beskriva verksamhetens processer både på en övergripande och detaljerad nivå.
 • känna till vad som är viktigt när man planerar och genomför en processworkshop.
 • använda olika tekniker och verktyg för att analysera verksamheten processer och kritiskt granska dessa för att hitta förbättringsmöjligheter.
 • använda IRMs metodik och modellspråk för processutveckling.
 • använda kundresan som ett verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter som optimerar kundvärde.
 • förstå hur man skapar processer som går i linje med verksamhetens principer, mål och strategi.

Kursupplägg

Under kursens två dagar varvar vi lika delar teori och praktik med ett stort inslag av genomtänkta grupparbeten. Ett generöst erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är ett viktigt inslag i kursen och vi ser att varje deltagare aktivt engagerar sig för att få ut så mycket som möjligt av de två dagarna.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta inom området processutveckling och behöver en bra teoretisk och praktisk grund för att öka din kompetens och förmåga att bidra till din verksamhetsutveckling.

Även du som är chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av processarbete, vill veta mer om hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger kan ha god behållning av kursen.

Kanske är du verksam som :

 • Processutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • Förändringsledare

Praktisk information

Denna kurs levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern kurs. Uppgifterna nedan gäller den öppna kursen.

Kurstillfällen:
27-28 april 2020
11-12 november 2020

Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris: 16 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Lena Dohrnér är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär.

Fanny Winqvist, har flera års erfarenhet av kravanalys, processförbättring, förändringsarbete och projektledning. I grunden är hon beteendevetare. Fanny är en positiv och lättsam person som har en fallenhet för att lyssna och skapa analyser. Hon ser alltid till gruppen och individen och har lätt för att kommunicera och samarbeta.