Processutveckling

Gå kurs i processutveckling. Lär dig att kartlägga och utveckla processer agilt utifrån kundens upplevelse!

Vill du få nya idéer och praktiska verktyg för att få fart på processutvecklingsarbetet?

Med utgångspunkt från kundens upplevelse lär vi dig forma och utveckla processer som anpassas efter kundens faktiska behov, inte bara vad verksamheten internt tror är viktigt.

Kursen är till stor del ”hands-on”, vilket betyder  att tyngdpunkten ligger på praktiska övningar som genomförs i digitala verktyg. Övningarna utgår från ett case, där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade aktivitetsflöden. Vi tittar på mål och syfte för processutveckling samt analyserar idéer och problemställningar.

I och med att vi arbetar till stor del i digitala samarbetsverktyg får du samtidigt god kunskap i, och erfarenhet av, att hålla digitala workshops.

Målet med kursen är att du direkt ska kunna praktisera dina nya kunskaper i din egen verksamhet.

”Jag tar med mig en bättre grund att luta mig på, men även vilken fantastisk retorik kursledare hade och engagemang. Stort +”

Du lär dig:

 • att med ett enkelt modellspråk beskriva verksamhetens processer på en övergripande och detaljerad nivå.
 • använda kundresan som ett verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter som optimerar kundvärdet.
 • analysera verksamheten processer med olika tekniker och verktyg.
 • att kritiskt granska och analyseraför att hitta förbättringsmöjligheter.
 • förstå hur man skapar processer som går i linje med verksamhetens principer, mål och strategi.
 • vad som är viktigt när man planerar och genomför fysiska och digitala workshops.

Kursupplägg

Under kursens två dagar varvar vi teori och praktik. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska gruppövningar som genomförs i digitala verktyg. De större gruppövningarna varvas också med mindre reflektionsövningar för att uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursinnehåll

 • Processer i ett sammanhang – Processutveckling, inte bara processer!
 • Processkartläggning – övergripande beskrivning av våra processer
 • Ta fram en kundresa – Kundens upplevelse av våra tjänster
 • Aktivitetsflöde – bryt ner och detaljera processerna
 • Analysera ett aktivitetsflöde – metoder för att hitta förbättringar
 • Skapa framtidsbild – våga tänka nytt och stort!
 • Ta fram en realistisk imorgonprocess – skapa ett realiserbart imorgonläge utifrån analyser och visioner
 • Mål och mätning av processer  – vad är ett kvantifierat mål och varför mäta?

För vem?

Kursen vänder sig till dig som ska börja jobba, eller jobbar med processutveckling. Genom att gå kursen får du en teoretisk och praktisk grund för att bidra till utvecklingen av din verksamhet.

Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av processarbete och vill ha förståelse för hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger.

Kanske är din roll någon av följande:

 • Processutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • Förändringsledare

Praktisk information

Denna kurs levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern kurs. Uppgifterna nedan gäller den öppna kursen.

Kurstillfällen:
21-22 april 2021
10-11 november 2021

Plats: Stockholm & Online

Pris: 16 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Processutveckling - inte bara processer

Processutveckling- inte bara processer

Processutveckling handlar inte bara om processer. Syftet med…

Lärare

Lena Dohrnér arbetar sedan många år som konsult inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling. Hon har gedigen erfarenhet av strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Parallellt med uppdragen som verksamhetskonsult inom olika typer av branscher och organisationer, undervisar hon i många av verksamhetsutvecklingens verktyg och metoder.

Fanny Winqvist I sin roll som verksamhetskonsult arbetar Fanny med kravanalys, processförbättring, förändringsarbete och projektledning inom både privat och offentlig sektor. Med grunden som beteendevetare och vidareutbildning till kravanalytiker och certifierad verksamhetsutvecklare har hon bred kompetens och många värdefulla perspektiv att bidra med i sin roll som lärare.