Vad gör en verksamhetsutvecklare?

En verksamhetsutvecklare hjälper en organisation att bli så effektiv som möjligt för att kunna uppnå sina mål och leverera så bra resultat som möjligt. Det är en yrkesroll som är ständigt aktuell i och med att omvärlden förändras och organisationer hela tiden ställs inför nya utmaningar.  Arbetet är strategiskt med fokus på att kvalitetsutveckla olika processer, rutiner och metoder inom verksamheten.

I dag har de flesta större organisationer någon form av verksamhetsstöd som stöttar verksamheten när det gäller exempelvis projektmodeller, processkartläggningar, processutveckling och verksamhetsarkitektur. Det kan vara ett helt team med verksamhetsarkitekter och andra roller. Eller så är det en enda verksamhetsutvecklare, vilket är vanligast om det handlar om en mindre organisation. Den här typen av funktion är vanliga inom såväl kommuner som landsting och större företag

Det här gör en verksamhetsutvecklare

En verksamhetsutvecklares arbetsuppgifter beror till stor del på vilken typ av organisation det handlar om och vilka mål den har. Generellt handlar det om att stötta projekt och förvaltning när det gäller prioriteringar, utveckling av arbetssätt och metoder. Det kan vara processförbättringar, tjänsteutveckling, förändringsledning och att utbilda personal.

Exempelvis kan en verksamhetsutvecklare med it-kompetens arbeta med att se till att olika it-lösningar stöttar på rätt sätt inom team och projekt. Men även att samarbetet flyter på och att alla kan arbeta så effektivt som möjligt.

En kundorienterad verksamhetsutvecklare kan undersöka eventuella gap mellan kunders förväntningar och vad man faktiskt levererar, för att sedan driva projekt som gör att företaget kan bli bättre på att möta kunders och partners behov och förväntningar.

En verksamhetsutvecklare kan alltså arbeta med olika områden utan att vara expert inom dem. En verksamhetsutvecklares kompetens är till stor del metoder och verktyg som fungerar i många olika sammanhang.

Vad behöver en verksamhetsutvecklare kunna?

Det finns metoder för allt från kartläggning och förändringsledning till tjänste- och processutveckling som en verksamhetsutvecklare behöver kunna. Men i grunden handlar det alltid om människor. Det går inte att utveckla en verksamhet utan att ha med sig människorna i organisationen. Därför går jobbet också mycket ut på att engagera, motivera och utbilda.

När man vill förändra gamla arbetssätt och strategier som många i organisationen är vana vid krävs det att man som verksamhetsutvecklare är trygg i att leda både människor och olika workshops och utbildningar.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för verksamhetsutvecklare i Sverige under 2024 och 2025 visar på blandade signaler. Men det blir samtidigt allt vanligare att organisationer har någon form av verksamhetsstöd som arbetar med att utveckla processer och tjänster. Är det en större organisation arbetar verksamhetsutvecklaren ofta i ett team tillsammans med andra inom verksamhetsstöd. I mindre organisationer är det däremot vanligare med en enda verksamhetsutvecklare som en del av en annan roll.

För de som är intresserade av att bli verksamhetsutvecklare eller som redan arbetar inom detta område, kan det vara strategiskt att fokusera på att vidareutveckla sina kompetenser och hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna inom affärsutveckling och teknologi. Detta kan inkludera färdigheter relaterade till digital transformation och hållbarhetsstrategier, vilka är områden som förväntas växa och generera nya jobb​.

Hur blir man verksamhetsutvecklare?

Verksamhetsutvecklare har ofta en utbildning inom företagsekonomi, management, ekonomi, systemvetenskap eller ingenjörsvetenskap i grunden. Många verksamhetsutvecklare har också bakgrund inom informationsteknologi eftersom teknologi ofta spelar en stor roll i verksamhetsutveckling.

Ovanpå det är erfarenheter från roller såsom projektledare, analytiker, konsult, eller liknande ofta fördelaktig. Det ger en praktisk förståelse för olika affärsprocesser och hur organisationer fungerar.

Verksamhetsutveckling är ett dynamiskt fält där nya metoder, verktyg och teknologier ständigt utvecklas. Fortsatt professionell utveckling genom kurser och självstudier är viktigt. En sådan utbildning är Certifierad verksamhetsutvecklare hos Dataföreningen Kompetens.
Läs beskrivningen för utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare.

Mer om verksamhetsutveckling